PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  48
1 | 2 | 3 | 4 | 5  >  

utworzony: 2014-05-22 09:45:44

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 22.05.2014  opublikowano aktualizację Zasad realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL.

74/150/218/269/317/, ID=40552
utworzony: 2013-03-05 16:01:52

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 05.03.2012 r.  opublikowano aktualizację Zasad realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL.

74/150/218/269/317/, ID=31585
utworzony: 2012-07-16 16:59:05

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 10 lipca 2012 r. zakończono ocenę merytoryczną pięciu wniosków złożonych w ramach konkursu POKL/2.1.1/2010/Z

74/150/218/269/317/, ID=28026
utworzony: 2012-06-14 13:48:39

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje ostateczną listę umów o dofinansowanie zawartych w  2011r. i w 2012r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1 "Rozwój  kapitału ludzkiego przedsiębiorstw - projekty konkursowe".

74/150/218/269/317/, ID=27526
utworzony: 2012-05-21 14:56:38

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje zaktualizowaną listę umów o dofinansowanie zawartych w  2011r. i w 2012r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1 "Rozwój  kapitału ludzkiego przedsiębiorstw - projekty konkursowe".

74/150/218/269/317/, ID=27157
utworzony: 2012-04-05 13:34:46

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje zaktualizowaną listę umów o dofinansowanie zawartych w  2011r. i w 2012r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1 "Rozwój  kapitału ludzkiego przedsiębiorstw - projekty konkursowe".

74/150/218/269/317/, ID=26569
utworzony: 2012-01-13 13:43:42

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje zaktualizowaną listę umów o dofinansowanie zawartych w  2011r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1 "Rozwój  kapitału ludzkiego przedsiębiorstw - projekty konkursowe".

74/150/218/269/317/, ID=24927
utworzony: 2011-10-05 16:11:08

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 4 października 2011 r. zakończono ocenę merytoryczną dziewięciu wniosków złożonych w ramach konkursu POKL/2.1.1/2010/Z:

74/150/218/269/317/, ID=23371
utworzony: 2011-08-12 16:19:02

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje ostateczną listę  umów o dofinansowanie zawartych w 2011r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1 "Rozwój  kapitału ludzkiego przedsiębiorstw - projekty konkursowe".

74/150/218/269/317/, ID=22626
utworzony: 2011-08-02 16:02:59

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż za zgodą Instytucji Pośredniczącej z dnia 22 lipca 2011 r. zwiększono o 29 822 140,87 PLN alokację środków na konkurs nr POKL/2.1.1/2010/Z celem sfinansowania projektów, które w wyniku ponownej oceny merytorycznej przeprowadzonej w ramach procedury odwoławczej otrzymały liczbę punktów umożliwiającą uzyskanie dofinansowania w pierwotnej ocenie (tj. 95,5 i więcej pkt.), a dla których nie wystarczyło środków w ramach rezerwy odwoławczej utworzonej z alokacji na ten konkurs.

74/150/218/269/317/, ID=22397
1 | 2 | 3 | 4 | 5  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj