PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj


utworzony: 2009-04-02 13:13:43

Wyniki oceny wniosków o dofinansowanie projektu złożonych między 10 a 17 listopada 2008 r. w ramach poddziałania 2.1.2 PO KL

74/150/220/235/, ID=8650
utworzony: 2008-11-28 09:11:06
W nawiązaniu do komunikatu z dnia 21 listopada 2008 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną poprawnego formalnie wniosku złożonego w ramach VI grupy (27 października – 7 listopada 2008 r.).  
74/150/220/235/, ID=6672
utworzony: 2008-11-07 15:56:38
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną poprawnego formalnie wniosku złożonego w ramach V grupy (29 września- 10 października 2008 r.). W wyniku oceny merytorycznej Komisja Oceny Projektów nie rekomendowała jedynego wniosku o dofinansowanie złożonego w ww. terminie.
74/150/220/235/, ID=6429
utworzony: 2008-11-07 15:46:31
W nawiązaniu do komunikatu z dnia 17 października 2008 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną poprawnych formalnie wniosków złożonych w ramach IV grupy (15 - 26 września 2008 r.).  W wyniku oceny merytorycznej wniosków złożonych w ww. terminie, Komisja Oceny Projektów nie rekomendowała żadnego wniosku o dofinansowanie.
74/150/220/235/, ID=6428
utworzony: 2008-11-03 16:01:30
W nawiązaniu do komunikatu z dnia 10 września 2008 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną poprawnych formalnie wniosków złożonych w ramach III grupy (18 - 29 sierpnia 2008 r.).  

74/150/220/235/, ID=6354
utworzony: 2008-10-29 13:51:46
W nawiązaniu do komunikatu z dnia 27 sierpnia 2008 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną poprawnych formalnie wniosków złożonych w ramach II grupy (4 - 14 sierpnia 2008 r.). 
74/150/220/235/, ID=6297
utworzony: 2008-10-20 14:56:21
W nawiązaniu do komunikatu z dnia 11 sierpnia 2008 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną poprawnych formalnie wniosków złożonych w ramach I grupy (21 lipca - 1 sierpnia 2008 r.).
74/150/220/235/, ID=6088
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL