PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Archiwum komunikatów do poddziałania 2.2.1


Ilość pozycji:  12
1 | 2  >  

utworzony: 2011-01-17 15:38:01

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż wydłużeniu uległ termin składania wniosków w konkursie na przetestowanie usługi pilotażowej w zakresie ochrony środowiska.

74/150/224/225/, ID=19173
utworzony: 2011-01-17 15:29:58

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że wprowadzone zostały zmiany w dokumentacji konkursowej w konkursie na przetestowanie usługi pilotażowej w zakresie ochrony środowiska, tj. Wniosku o udzielenie wsparcia oraz Instrukcji wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia.

74/150/224/225/, ID=19171
utworzony: 2011-01-13 15:29:41

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że wprowadzona w dniu 12.01.2011 r., zmiana  w dokumentacji konkursowej w konkursie na przetestowanie usługi pilotażowej w zakresie ochrony środowiska polega na usunięciu na stronie 9 Regulaminu oceny Wniosków punktu 1 z przypisu 2.

74/150/224/225/, ID=19113
utworzony: 2011-01-12 12:30:52

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje wszystkich potencjalnych wykonawców usługi pilotażowej w zakresie ochrony środowiska, iż została wprowadzona korekta dokumentacji konkursowej – Regulamin oceny wniosków dla I edycji konkursu na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie ochrony środowiska.  Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 2.2.1. „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności". 

74/150/224/225/, ID=19089
utworzony: 2008-10-23 10:43:37
Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym, na stronie konkursu w zakładce "Dokumentacja" zamieszczony został wzór umowy ze zmienionym zapisem w paragrafie 12 ust.2 ,  precyzującym zapisy odnośnie niekwalifikowania wydatków ponoszonych przed 1 września 2008 r. lub po 31 marca 2011 r.
74/150/224/225/, ID=6227
utworzony: 2008-09-24 13:41:21
W związku z rozstrzygnięciem konkursu na prowadzenie Punktów Konsultacyjnych oraz w związku z nadsyłanymi odwołaniami do oceny Komisji Konkursowej PARP informuje, że projekt realizowany przez PARP „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów konsultacyjnych”, w ramach którego przeprowadzany był konkurs na wyłonienie PK, jest projektem systemowym, a nie konkursowym.
74/150/224/225/, ID=5600
utworzony: 2008-09-12 15:51:44
Uprzejmie informujemy, że na stronie konkursu w zakładce "Dokumentacja" zamieszczona została dodatkowa sekcja pt:"Zweryfikowana dokumentacja konkursowa".

74/150/224/225/, ID=5359
utworzony: 2008-08-04 15:03:57
Uprzejmie informujemy, że w dn. 4-6 sierpnia z ośrodkami, których oferty zostały zaakceptowane na etapie oceny formalnej będą się kontaktować przedstawiciele PM Group - Wykonawcy odpowiedzialnego za organizację i przeprowadzenie testów wstępnych.
74/150/224/225/, ID=4881
utworzony: 2008-08-04 12:33:03
Przedstawiamy terminy i lokalizacje sesji informacyjno-doradczych "Pakiet startowy" oraz testu kwalifikacyjnego, który odbędzie się w ostatnim dniu sesji (dot. konsultantów, którzy w teście wstępnym uzyskają 41-70% pkt)
74/150/224/225/, ID=4870
utworzony: 2008-07-15 16:43:06

Z uwagi na liczne przypadki powtarzających się pytań dotyczących konkursu, PARP przyjęła zasadę, że tylko jednokrotnie odpowiada na pytania o podobnym lub takim samym zakresie merytorycznym, zamieszczając odpowiedzi na stronie konkursu.

74/150/224/225/, ID=4737
1 | 2  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj