PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Dokumentacja do konkursu na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego (PK) - rok 2009

 

 

DOKUMENTY PODSTAWOWE

Wytyczne dla wnioskodawców (pobierz plik)

Załącznik nr 1 do wytycznych - formularz oferty - plik z dnia 17.03.2009 r. (pobierz plik)

Załącznik nr 1 do formularza oferty - wzór formularza budżetu (pobierz plik)

Załącznik nr 2 do formularza oferty - wzór życiorysu zawodowego konsultanta (pobierz plik)

Załącznik nr 2 do wytycznych - wzór umowy LPK (pobierz plik)

Załącznik nr 3 do wytycznych - wzór umowy RPK (pobierz plik)

Załącznik nr 4 do wytycznych - procedura świadczenia usługi informacyjnej PK (pobierz plik)

Załącznik nr 5 do wytycznych - procedura akceptacji konsultantów świadczących bezpłatne usługi informacyjne w PK (pobierz plik)

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE UMOWY NA UDZIELENIE WSPARCIA

Wzór umowy LPK (pobierz plik)

Wzór umowy RPK (pobierz plik)

Załącznik nr 1 do umowy - oferta wnioskodawcy na prowadzenie PK

Załącznik nr 2 do umowy -  procedura świadczenia usługi informacyjnej PK (pobierz plik )

Załącznik nr 3 do umowy - wytyczne dla wnioskodawców (pobierz plik)

Załącznik nr 4 do umowy - wzór wniosku beneficjenta o płatność (pobierz plik)

Załącznik nr 3 do wniosku o płatność - oświadczenie o kwalifikowalności VAT (pobierz plik

Załącznik nr 5 do umowy - procedura akceptacji konsultantów świadczących bezpłatne usługi informacyjne w PK (pobierz plik)

Załącznik nr 6 do umowy - lista zaakceptowanych konsultantów (pobierz plik)

Załącznik nr 7 do umowy - zasady ustalania wysokości wsparcia (pobierz plik)

Załącznik nr 8 do umowy - wzór deklaracji wystawcy weksla "in blanco"(pobierz plik) i weksla "in blanco" (pobierz plik )

Załącznik nr 9 do umowy - uzgodniony harmonogram dyżurów (pobierz plik)

Załącznik nr 10 do umowy - upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w ramach projektu (pobierz plik)

 

DOKUMENTY DO PROCEDURY AKCEPTACJI KONSULTANTÓW

Procedura akceptacji konsultantów świadczących bezpłatne usługi informacyjne w PK (pobierz plik)

Załącznik nr 1 -  lista kontrolna do weryfikacji kandydatów na konsultantów (pobierz plik)

Załącznik nr 2 - wzór pisma akceptującego zmianę konsultanta (pobierz plik)

Załącznik nr 3 -  wzór pisma z odmową  zmiany konsultanta (pobierz plik)

Załącznik nr 4 -  wzór pisma  - aktualna lista konsultantów (pobierz plik)

 

stopka PO KL

74/150/224/293/, ID=8075
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-03-05 13:54:58
Aktualizowany: 2010-02-09 13:19:53
Ilość odsłon: 12310
drukuj