PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

PO KL poddziałanie 2.2.2

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PO KL poddziałanie 2.2.2

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
Działanie 2.2 „Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr”
Poddziałanie 2.2.2 „Poprawa jakości świadczonych usług szkoleniowych” – 
projekty systemowe

Z badań przeprowadzonych przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych w 2007 r. wynikało, że w Polsce brakuje profesjonalnych trenerów świadczących usługi szkoleniowe dla przedsiębiorców. Aby przedsiębiorcy i ich pracownicy mogli korzystać z wysokiej jakości szkoleń finansowanych ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) niezbędna była i jest profesjonalna kadra trenerska. Właśnie dzięki realizacji projektu pn. „Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej” na polskim rynku szkoleniowym pojawili się nowi, kompetentni trenerzy, zaś szkoleniowcy już na nim funkcjonujący mogli podnieść swoje umiejętności trenerskie, tym samym wpływając na efektywność oferowanych szkoleń biznesowych.

W ramach projektu uczestnicy szkoleń korzystali z różnorodnej oferty szkoleniowo-doradczej proponowanej przez renomowane firmy szkoleniowe działające na polskim rynku - od krótkich, np. 2-dniowych szkoleń podnoszących ich umiejętności z konkretnej dziedziny (np. projektowanie symulacji i gier biznesowych), aż po długie, prawie 300-godzinne szkoły trenerskie, dzięki którym nauczyli się identyfikować potrzeby szkoleniowe danego przedsiębiorstwa, zaprojektować dla niego odpowiednie szkolenia, przeprowadzić je oraz dokonać ewaluacji ich efektów (w tym biznesowych).  Ponadto, uczestnikom oferowane były nowoczesne formy wsparcia takie jak: coaching, mentoring, czy superwizja.

Projekt o budżecie 96 mln złotych wdrażany przez PARP w latach 2008-2014 pozwolił na przeszkolenie ponad 6500 trenerów biznesu.

Film prezentujący wyniki ogólnopolskiego badania rynku trenerskiego przeprowadzonego w 2014 r. dostępny jest pod zakładką "Wyniki badania rynku trenerskiego"

stopka PO KL

74/150/227/, ID=25442
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-02-10 11:59:39
Aktualizowany: 2014-12-09 14:09:10
Ilość odsłon: 30093
drukuj