PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

PO KL Poddziałanie 2.2.1

Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr

Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje
wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności – projekty systemowe

 

Celem ogólnym realizowanych projektów jest zwiększenie dostępności i poprawa jakości usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą przez instytucje otoczenia biznesu.

Cel Poddziałania ma zostać osiągnięty poprzez realizację projektów w zakresie:

 • wsparcia i rozwoju instytucji, świadczących usługi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, w tym udzielających wsparcia finansowego, oraz ich sieci (np. sieci KSU), m.in. poprzez:
  • koordynację działań instytucji w celu zapewnienia systemowej współpracy i wymiany doświadczeń
  • rozwój i upowszechnienie standardów organizacyjnych instytucji świadczących usługi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i udzielających wsparcia finansowego (w tym monitoring usług)
  • rozwój i upowszechnianie standardów świadczonych przez te instytucje usług, w tym dla wypracowanych nowych pakietów usług oraz dofinansowanie pilotażowego wdrożenia tych usług
  • podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników tych instytucji (konsultantów)
  • nadzór nad procesem certyfikacji
  • wypracowanie oraz realizację wspólnej strategii promocyjno-informacyjnej w zakresie upowszechniania dostępnej oferty wystandaryzowanych usług
 • wsparcia tworzenia i rozwoju ogólnopolskiej sieci instytucji świadczących kompleksowe usługi (one-stop shop) dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

W ramach poddziałania 2.2.1 PO KL realizowane były następujące projekty:

 • Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops (link)
  • Konkursy na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego (link)
 • Wparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci (link)
 • Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości – „Fundusz Grantów na Inicjatywy”
 • Konkurs na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie ochrony środowiska dla małych i średnich przedsiębiorstw (link)

Dodatkowe informacje nt. wyżej wymienionych projektów można znaleźć w Planie działania (link)

stopka PO KL

74/150/224/, ID=4594
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-07-01 12:46:17
Aktualizowany: 2014-01-08 08:36:40
Ilość odsłon: 113589
drukuj