PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Fundusze Strukturalne - archiwum

Programy finansowane ze środków funduszy strukturalnych UE
 

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw:

SPO WKP 2.1 -  Dotacje na doradztwo

SPO WKP 2.2.1 - Dotacje na innowacyjne inwestycje

SPO WKP 2.3 -  Dotacje na inwestycje

SPO WKP 1.2.1 - Dotacje na powiększenie funduszu mikro-pożyczkowego, 

SPO WKP 1.2.2 - Dotacje na powiększenie funduszu poręczeniowego, 

SPO WKP 1.2.3 - Dotacje na powiększenie funduszu kapitału zalążkowego (seed capital),  

SPO WKP 1.1.2 - Dotacje na rozwój instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu.

 

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 

Działanie 2.3 "Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki"  

Schemat a) „Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr"

Schemat b) „Promocja rozwiązań systemowych w zakresie potencjału adaptacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy"

Schemat c) „Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji pracowników służby zdrowia"

 

Podsystem monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego

 

74/87/, ID=1548
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2007-10-11 11:52:50
Aktualizowany: 2010-06-23 10:31:14
Ilość odsłon: 20137
drukuj