PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Dotacje PHARE - archiwum

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełniąca funkcję Pełnomocnika ds. Realizacji Programu (PAO) Phare informuje, że decyzją Komisji Europejskiej z dnia 29 września 2014 r. został oficjalnie zamknięty i rozliczony Polski Program Phare.

Dodatkowo, zgodnie z poniższą listą prezentujemy informacje w zakresie części Programu Phare, które zostały zamknięte indywidualnymi decyzjami Komisji Europejskiej we wcześniejszych terminach:

-Program Krajowy Phare 1999 (PL1999) – oficjalna data zamknięcia 23.10.2013 r.,

-Program Krajowy Phare 2002 część II (PL2002/000-580) – oficjalna data zamknięcia 06.11.2013 r.,

-Program Krajowy Phare 2003 część I (PL2003/004-379) – oficjalna data zamknięcia 05.12.2013 r.,

-Program Krajowy Phare 2002 część III (PL2002/000-605) – oficjalna data zamknięcia 06.12.2013 r.,

-Polski Program Narodowy Phare 2001(PL0101-PL0107) – oficjalna data zamknięcia 08.05.2014 r.

Informujemy, że zgodnie wymogami Komisji Europejskiej Beneficjenci działań realizowanych w ramach Polskiego Programu Phare, są zobowiązani do przechowywania dokumentacji projektowej przez okres 5 lat, od daty oficjalnego zamknięcia programu przez Komisję Europejską. W tym czasie Beneficjent jest zobligowany do zapewnienia fizycznych i finansowych warunków służących przechowywaniu dokumentacji we właściwym stanie. Przez dokumentację projektową rozumie się wszelkie dokumenty dotyczące kwestii finansowych, przetargowych, kontraktacji środków oraz wdrażania projektu. Po upływie wskazanego okresu obowiązek archiwizacji dokumentacji wygasa.

INICJATYWA III  

 


Phare Rozwój Zasobów Ludzkich: 
  Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza (SSG)

Program Rozwoju Przedsiębiorstw - Phare 2000 SSG

Program Rozwoju Przedsiębiorstw - Phare 2001 SSG

Program Rozwoju Przedsiębiorstw - Phare 2002 SSG

Fundusz Dotacji Inwestycyjnych - Phare 2000 SSG

Fundusz Dotacji Inwestycyjnych - Phare 2001 SSG

Fundusz Dotacji Inwestycyjnych - Phare 2002 SSG

Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych - Phare 2000 SSG

Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych - Phare 2001 SSG

Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych - Phare 2002 SSG

 


 

Dotacje udzielane w ramach programów Phare 2003 MSP:

 


Informacje ogólne o Programie

Rozwój i modernizacja przedsięb. w oparciu o nowe technologie:

Ścieżki od innowacji do biznesu:

 


 

Pozostałe dotacje udzielane ze środków PHARE:


Programu Promocji Eksportu

Wprowadzenie do Eksportu

Wstęp do jakości

Przygotowanie do działania na rynku europejskim

Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw

Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw - Phare 2002

Krajowy Fundusz Dotacji Inwestycyjnych - Phare 2002

Fundusz Dotacji Inwestycyjnych - Phare 2003

Program Rozwoju Przedsiębiorstw Internetowych

Dotacja dla Organizacji Wspierania Biznesu - Phare 2000

Fundusz Wsparcia na Doradztwo - Phare 2002

Program Rozwoju BHP - Phare 2002

Integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem
- dla powiatów i gmin - Phare 2002


Integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem
- dla osób prawnych nie działających dla osiągnięcia zysku - Phare 2002


Dotacja na lokalną inicjatywę rynku pracy - Phare 2002

Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży
- dla powiatowych urzędów pracy - Phare 2002


Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży
- dla osób prawnych nie działających dla osiągnięcia zysku - Phare 2002


Budowa sieci ROSzEFS - Phare 2002

Inicjatywa III - łagodzenie społecznych skutków restrukturyzacji sektora hutnictwa w Polsce - Phare 2003

Phare 2003 - Program Sektorowy MSP i Innowacyjność - Ścieżki od innowacji do biznesu - Pożyczka na Innowacje74/87/, ID=675
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2007-03-28 16:09:32
Aktualizowany: 2015-03-30 10:12:57
Ilość odsłon: 25289
drukuj