PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Baza konkurencyjności

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie informuje, iż 1 grudnia br. Instytucja Zarządzająca PO KL (IZ PO KL) uruchomiła system informatyczny o nazwie Baza konkurencyjności, służący do bezpłatnego umieszczania przez beneficjentów EFS zapytań ofertowych udzielanych w związku z zasadą konkurencyjności. Baza dostępna będzie pod adresem: http://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/

Od 1 stycznia 2015 r. beneficjenci PO KL będą mieli obowiązek umieszczania na ww. stronie zapytań ofertowych oraz wyników postępowań dla upublicznionych od tego dnia zapytań ofertowych. Obowiązek ten wynika z zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Obowiązkowi publikacji ogłoszeń (zapytań ofertowych) w Bazie konkurencyjności podlegają wszyscy beneficjenci Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, co do których ma zastosowanie zasada konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Jednocześnie beneficjenci POKL, którzy dla danego zamówienia:

  • nie są zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności, gdyż wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro netto (tj. bez podatku VAT) albo
  • jako podmioty zobowiązane do stosowania prawa zamówień publicznych nie stosują go w związku z tym, że wartość zamówienia w ramach projektu przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 tys. euro netto ale nie przekracza 30 tys. euro netto

także mogą umieszczać ogłoszenia w Bazie konkurencyjności z tym, że w powyższych przypadkach nie jest to obligatoryjne, a decyzja leży w gestii samego beneficjenta.

Więcej informacji na stronie: http://www.efs.gov.pl/Wiadomosci/Strony/Uruchomienie_Bazy_Konkurencyjnosci_281114.aspx.

74/150/, ID=44222
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2014-12-01 08:31:10
Aktualizowany: 2014-12-11 14:20:24
Ilość odsłon: 27003
drukuj