PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ (KEP)

W dniach 25-26 listopada 2014 roku w Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie spotkają się  przedstawiciele organizacji i instytucji związanych z działalnością edukacyjno-rozwojową, w tym przede wszystkim organizacji społecznych, biznesu i strony rządowej. Idea Kongresu Edukacji Pozaformalnej zrodziła się z inicjatywy kilkunastu organizacji skupiających profesjonalistów branży szkoleniowej i została wsparta przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kongres jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawia gwałtownie zmieniający się współczesny rynek pracy, swoim przesłaniem dołącza do tych, którzy uznają konieczność uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning - LLL).

Organizatorzy Kongresu pragną stworzyć warunki dla zintegrowania licznych środowisk we wspólnym działaniu na rzecz dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy. Propagowania nowoczesnych, atrakcyjnych i skutecznych usług edukacyjno-rozwojowych.

W tegorocznym Kongresie weźmie udział ponad 250 osób.

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ 2014 jest wydarzeniem 2-dniowym:

 

W I dniu KEP (25 listopada 2014 r.) odbędzie się konferencja podsumowująca projekt systemowy PARP pt. „Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej” (Poddziałanie 2.2.2 PO KL), który realizowany był w latach 2008-2014.

Szczegółowe informacje nt. konferencji: (link)


II dzień KEP (26 listopada 2014 r.) skupi się wokół następujących zagadnień:

  • Zamanifestowanie ważnej roli przedsiębiorców współtworzących rynek usług edukacyjno-rozwojowych i doskonalenia zawodowego (szkoleń, kursów, konferencji) jako naturalnego i niezbędnego dopełnienia systemu szkolnictwa i rozwoju kadr
  • Wskazanie barier w kształceniu pozaformalnym pracowników i w realizacji idei Lifelong Learning
  • Integracja środowiska działającego w obszarze kształcenia pozaformalnego – partnerów społecznych, firm szkoleniowych, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz władz państwowych i samorządowych
  • Propagowanie znaczenia edukacji pozaformalnej dla rynku pracy oraz realizacji idei uczenia się przez całe życie (LLL).

Szczegółowe informacje nt. II dnia KEP znajdą Państwo na stronie internetowej: http://kep2014.syskonf.pl/cele

Korzyści z uczestniczenia w KEP

  • Zaznajomienie się z efektami projektu systemowego PARP „Podnoszenie kompetencji kadry szkoleniowej” oraz jego wpływem na rynek trenerski w Polsce,
  • Możliwość uczestnictwa w mini warsztatach trenerskich prowadzonych przez trenerów biznesu będących ekspertami w danej tematyce (tzw. Master training),
  • Możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez ekspertów zagranicznych z zakresu blended-learning, potrzeb rozwojowych liderów i menadżerów na podstawie badań Instytutu Rozwoju Przywództwa i Zarządzania (ILM),
  • Poznanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie przekazywania wiedzy na szkoleniach,
  • Poznanie najnowszych kierunków zmian w dziedzinie edukacji pozaformalnej,
  • Otwarta dyskusja nad możliwościami  finansowania kształcenia dorosłych z funduszy europejskich do roku 2020, z funduszu pracy oraz z tworzenia sektorowych funduszy parytetarnych,

Nawiązanie cennych kontaktów z potencjalnymi partnerami i kontrahentami.

stopka PO KL

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

74/150/227/, ID=43316
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2014-10-15 12:22:10
Aktualizowany: 2014-10-28 14:09:18
Ilość odsłon: 10987
drukuj