PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Dokumentacja konkursowa na świadczenie usług doradczych w Punktach Konsultacyjnych KSU

Dokumenty Podstawowe

Wytyczne dla Wnioskodawców pobierz plik [467kB]

Wzór wniosku o udzielenie wsparcia pobierz plik [437kB]

Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie wsparcia pobierz plik [288kB]

Załącznik nr 3 do wniosku o udzielenie wsparcia pobierz plik [79kB]

Załącznik nr 4 do wniosku o udzielenie wsparcia pobierz plik [37kB]

Instrukcja składania wniosku przez ePUAP pobierz plik [433kB]

 

Dokumenty dotyczące oceny wniosków o udzielenie wsparcia

Regulamin oceny wniosków o udzielenie wsparcia pobierz plik [409kB]

Karta oceny formalnej wniosku o udzielenie wsparcia pobierz plik [316kB]

Karta oceny merytorycznej wniosku o udzielenie wsparcia pobierz plik [391kB]

 

Dokumenty dotyczące umowy o udzielenie wsparcia

Wzór umowy o udzielenie wsparcia pobierz plik [699kB]

Zał. nr 2 do umowy Harmonogram finansowy pobierz plik [52kB]

Zał. nr 3 „Standard usługi doradczej - asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej” pobierz plik [480kB]

Zał. nr 4 Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją jego wypełniania pobierz plik [306kB]

Zał. nr 6 Wzór weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” pobierz plik [11kB]

Zał. nr 7 Wzór deklaracji wekslowej pobierz plik [242kB]

Zał. nr 9 Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych pobierz plik [581kB]

Zał. nr 10 Oświadczenie PW w zakresie kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT) pobierz plik [151kB]

Zał. nr 11 Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych za naruszenie zasady konkurencyjności dla wydatków współfinansowanych z EFS pobierz plik [126kB]

Zał. nr 12 Wzór oświadczenia osoby zaangażowanej w realizację projektu „Świadczenie usług doradczych w PK KSU” pobierz plik [168kB]

74/150/224/516/769/, ID=41573
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2014-07-08 11:38:03
Aktualizowany: 2014-07-10 14:13:34
Ilość odsłon: 13147
drukuj