PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Dokumentacja do naboru wniosków - konkurs w ramach Poddziałania 2.2.1 POKL: „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP” – III edycja

Dokumenty Podstawowe

Wytyczne dla Wnioskodawców pobierz plik [650kB]

Wzór wniosku o udzielenie wsparcia pobierz plik [547kB]

Załącznik nr 1 do Wniosku - Podpisane oświadczenie osób fizycznych, których dane zostały wskazane we wniosku o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych pobierz plik [251kB]

Załącznik nr 3 - Tabela potwierdzająca spełnienie przez Wnioskodawcę kryterium dot. wymaganego doświadczenia Wnioskodawcy pobierz plik [26kB]

Instrukcja składania wniosku przez ePUAP pobierz plik [727kB]

Standard usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP pobierz plik [426kB], Opis ofert finansowania zwrotnego pobierz plik [299kB]

Załącznik 1a pobierz plik [282kB]

Załącznik 1b pobierz plik [382kB]

Załącznik 1c pobierz plik [396kB]

Załącznik nr 1d pobierz plik [523kB]

Załącznik nr 1e pobierz plik [353kB]

Załącznik nr 1f pobierz plik [351kB]

Załącznik nr 1g pobierz plik [425kB]

Załącznik nr 1h pobierz plik [402kB]

Załącznik nr 1i pobierz plik [372kB]

Załącznik nr 1j pobierz plik [424kB]

 

Tabela pomocnicza do obliczenia całkowitej kwoty wsparcia pobierz plik [12kB]

(dane dla 35 Klientów, wartości maksymalnej usługi: 15.480,00zł, max. 14% na fazę wstępną projektu)

 

Dokumenty dotyczące oceny Wniosków o udzielenie wsparcia

Regulamin oceny wniosków o udzielenie wsparcia pobierz plik [875kB]

Dokumenty dotyczące umowy o udzielenie wsparcia

Wzór umowy o udzielenie wsparcia pobierz plik [665kB]

Zał. nr 2 Standard usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP pobierz plik [426kB], Opis ofert finansowania zwrotnego pobierz plik [299kB]

Zał. nr 3 Wzór wniosku o płatność pobierz plik [413kB]

Zał. nr 4 Wzór weksla in blanco pobierz plik [11kB]

Zał. nr 5 Wzór deklaracji wekslowej pobierz plik [326kB]

Zał. nr 6 Harmonogram płatności pobierz plik [321kB]

Zał. nr 9 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych pobierz plik [496kB]

Zał. nr 10 Budżet projektu pobierz plik [87kB]

Zał. nr 11 Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych za naruszenie zasady konkurencyjności dla wydatków współfinansowanych z EFS pobierz plik [1 126kB]

 

74/150/224/741/788/, ID=45356
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2015-01-12 16:20:06
Aktualizowany: 2015-01-14 08:23:24
Ilość odsłon: 7099
drukuj