PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  14
1 | 2  >  

utworzony: 2015-03-24 15:21:46

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o rekomendowaniu 7 Wniosków do udzielenia wsparcia na realizację projektu pn.: „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP” – III edycja.

74/150/224/741/742/, ID=46674
utworzony: 2015-03-04 14:57:40

Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 4 września 2012 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 1064 z późn. zm.) w ramach projektu systemowego pt. „Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o rekomendowaniu 7 wniosków.

74/150/224/741/742/, ID=46382
utworzony: 2015-02-06 15:23:37

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na nabór w konkursie dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MSP – III edycja, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego, w ramach poddziałania 2.2.1 POKL 2007-2013, złożono 14 wniosków o udzielenie wsparcia na łączną kwotę wnioskowanego wsparcia 8 678 000,00 zł.

74/150/224/741/742/, ID=45900
utworzony: 2015-01-15 12:03:47

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn. "Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP" – III edycja. Spotkanie odbędzie się 21 stycznia 2015 r., w godzinach 12.00-15.00, w siedzibie PARP przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie.

74/150/224/741/742/, ID=45447
utworzony: 2014-11-28 14:30:01

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o rekomendowaniu 4 Wniosków do udzielenia wsparcia na realizację projektu pn.: „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP” – II edycja.

74/150/224/741/742/, ID=44211
utworzony: 2014-10-16 14:18:32

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na nabór w konkursie dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MSP – II edycja, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego, w ramach poddziałania 2.2.1 POKL 2007-2013, złożono 9 wniosków o udzielenie wsparcia na łączną kwotę wnioskowanego wsparcia 5.670.000,00 zł.

74/150/224/741/742/, ID=43399
utworzony: 2014-10-03 14:34:47

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn. "Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP". Spotkanie odbędzie się 9 października 2014 r., w godzinach 12.00-15.00, w siedzibie PARP przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie.

74/150/224/741/742/, ID=43191
utworzony: 2014-06-06 14:31:37

Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2012 r., poz. 1064), zwanego dalej „Rozporządzeniem POKL”, w ramach Zadania 3 („Zapewnienie MSP usług doradczo-szkoleniowych połączonych z finansowaniem zwrotnym) projektu systemowego PARP pn. „Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności”. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o rekomendowaniu 13 wniosków do udzielenia wsparcia na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej: „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP”.

74/150/224/741/742/, ID=40990
utworzony: 2014-05-20 13:45:07

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o rekomendowaniu 12 wniosków do udzielenia wsparcia na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej: „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP”,

74/150/224/741/742/, ID=40501
utworzony: 2014-04-23 13:16:56

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na nabór w konkursie dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MSP, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego, w ramach poddziałania 2.2.1 POKL 2007-2013, złożono 18 wniosków o udzielenie wsparcia na łączną kwotę wnioskowanego wsparcia 11.181.604,65 zł.

74/150/224/741/742/, ID=39673
1 | 2  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj