PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Planowanie działań w MSP a finansowanie zwrotne

Projekt systemowy PARP realizowany jest w okresie 2012-2015

Głównym celem projektu jest rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) poprzez poprawę ich dostępu do instrumentów zewnętrznego finansowania zwrotnego przez zapewnienie usług doradczo-szkoleniowych oraz dostosowanego finansowania zwrotnego do 30.06.2015 r.

W ramach Projektu systemowego przeprowadzony zostanie min. 1 konkurs, w którym zostaną wyłonieni usługodawcy odpowiedzialni za testowanie usługi doradczo-szkoleniowej ułatwiającej MSP pozyskanie finansowania i realizację przedsięwzięć finansowanych ze źródeł zwrotnych.

Ponadto, we współpracy z instytucjami finansowymi (IF) zostaną wypracowane i wdrożone co najmniej trzy oferty finansowania zwrotnego dopasowane do potrzeb i możliwości MSP, które ze względu na powiązanie z pilotażową usługą doradczo-szkoleniową będą dla nich korzystniejsze w stosunku do innych ofert finansowania zwrotnego dostępnych na rynku.

Główną grupą docelową projektu będą przedsiębiorcy z sektora MSP (w tym start-up’y, czyli firmy, które dopiero rozpoczęły prowadzenie działalności). Z uwagi jednak na fakt, że to mikro- i małe przedsiębiorstwa napotykają największe bariery w dostępie do finansowania zwrotnego, średnie firmy będą mogły skorzystać z usługi pilotażowej tylko w wyjątkowych sytuacjach. Możliwość udziału w projekcie średnich firm  dotyczy tzw. „małych-średnich”, czyli firm, które z uwagi na wysokość obrotów i stan zatrudnienia kwalifikują się wprawdzie do grupy średnich. Jednak analiza ich potrzeb  wykaże potrzebę skorzystania przez nie z usługi doradczo-szkoleniowej i dostosowanej oferty (np. z uwagi na aktualną sytuację organizacyjną lub finansową firmy, dotychczasowe trudności w pozyskaniu finansowania zwrotnego spowodowane brakiem dostosowanej oferty, skutkujące pogarszaniem się sytuacji firmy/ograniczeniami możliwości rozwoju itp.).

Projektem zostanie objętych, co najmniej 1000 przedsiębiorców.

Przesłanką testowania usług doradczo-szkoleniowych w projekcie jest utrudniony dla MSP dostęp do nich na rynku (ze względu na ich brak lub wysoką cenę lub inne uzasadnione ograniczenia).

Potencjalnym usługodawcą może zostać każdy podmioty, który:

  1. działa na rzecz rozwoju gospodarczego oraz
  2. posiada wdrożony i zweryfikowany standard w zakresie świadczenia usług doradczych oraz szkoleniowych spełniających wymagania świadczenia usług, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 112, poz. 656) oraz
  3. posiada odpowiedni potencjał organizacyjny, techniczny i ekonomiczny oraz
  4. posiada doświadczenie w świadczeniu usług dla MMSP oraz

spełnia inne wymagania szczegółowe związane już ze specyfiką usługi pilotażowej.

W przypadku zainteresowania projektem kontakt pod adresem:ksu@parp.gov.pl

Harmonogram naboru wniosków na 2014 rok (link)

74/150/224/741/, ID=37818
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2014-01-10 15:47:04
Aktualizowany: 2015-10-02 11:18:13
Ilość odsłon: 22422
drukuj