PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Informacja o wyborze Partnerów do projektu systemowego "Usługi pomocne w rozwoju firmy na bazie wiedzy i pomysłów studentów lub absolwentów uczelni wyższych"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako beneficjent systemowy projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II, Poddziałanie 2.2.1, zgodnie z art. 28a ustawy z dn. 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, informuje o zakończeniu procedury naboru Partnerów do ww. projektu.

W wyniku przeprowadzonej oceny nadesłanych zgłoszeń, na Partnera/Partnerów  projektu systemowego PARP „Usługi pomocne w rozwoju firmy na bazie wiedzy i pomysłów studentów lub absolwentów uczelni wyższych”.

wybrano następujące Podmioty:

 

Lp.

Numer Zgłoszenia

Nazwa Podmiotu

Adres siedziby Podmiotu

Liczba uzyskanych punktów

1

 10/ST/221/POKL/13

Politechnika Śląska 

ul. Akademicka 2a Gliwice 44-100 

37 

2.

4/ST/221/POKL/13

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ul. Warszawska 24 Kraków 31-155

31 

3.

2/ST/221/POKL/13

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Al. Mickiewicza 30 Kraków 30-059

 30

4.

1/ST/221/POKL/13

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

ul. Armii Krajowej 7 Nysa 48-300

28

 

5.

7/ST/221/POKL/13

Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 Warszawa 00-927

21

 

 

W  naborze ogłoszonym w dniu 3 kwietnia 2013  wpłynęło 11 zgłoszeń, spośród których do ceny merytorycznej skierowano 10 zgłoszeń. 5 zgłoszeń nie spełniło wymagań merytorycznych obligatoryjnych.

Zakres zadań Partnerów w celu wspólnej realizacji projektu partnerskiego PARP obejmuje:

Nr
zadania

Opis

Przewidywany minimalny wskaźnik na 1 partnera przy wyborze maks. 5 partnerów

Przewidywany budżet na 1 partnera/uczelnię w zł przy wyborze maks. 5 partnerów

1.

Znalezienie i poddanie wstępnej analizie 500 pomysłów  studentów lub absolwentów szkół wyższych dotyczących rozwoju działalności gospodarczej (przy wyborze maksymalnej liczby 5 partnerów liczba 500 pomysłów podzielona zostanie wśród 5 partnerów (min.100 pomysłów na 1 partnera).

100

50 000

2.

Współpraca przy opracowaniu metodologii oraz  analizie i wyselekcjonowaniu 200 pomysłów. Organizacja panelu ekspertów do wyboru 200 pomysłów na prowadzenie firmy. Przeprowadzenie analizy pomysłów przez min. 2 ekspertów partnerstwa i oceny czy pomysł pozwoli na założenie nowego lub rozwój już istniejącego przedsiębiorstwa, tak aby takie przedsiębiorstwo miało szansę konkurowania na rynku jego działania przez minimum rok po otrzymaniu doradztwa w ramach projektu. Przewidywane jest wyłonienie ogółem 200 pomysłów na biznes, min. 40 pomysłów wdrażanych u min. 40 przedsiębiorców przypadających na partnera.

40

100 000

3.

Współpraca przy opracowaniu i wdrożeniu standardu usługi wraz z uwzględnieniem specyficznych potrzeb uczestników projektu, w tym  zaangażowanie do budowy standardu panelu ekspertów – przedstawicieli partnerstw, ekspertów-praktyków oraz coachów. Przy opracowaniu standardu wykorzystane zostanie doświadczenie PARP w zakresie dotychczas wdrażanych standardów usług KSU.

 

1

10 000

4.

Koszty zarządzania i rozliczania projektu, w tym również:

przygotowanie wspólnie z PARP założeń do wyboru doradców -ekspertów, praktyków w prowadzeniu działalności gospodarczej, coachów i mentorów,  współpraca przy opracowaniu indywidualnych planów doradczych dla przedsiębiorców - uczestników projektu, akceptacja doradców, organizacja i  zarządzanie procesem doradczym dla przedsiębiorców - uczestników projektu, koszty zarządzania administracyjnego projektem.

 

200 000

5.

Koszty zaplecza  merytorycznego, i lokalowego zapewniającego realizację zadań projektu, w szczególności: przeprowadzenie preselekcji i wyboru pomysłów; zaplecze lokalowe i techniczne do przeprowadzenia prezentacji  pomysłów na prowadzenie lub rozwijanie firmy przez uczestnika projektu oraz dokonania oceny tego pomysłu przez minimum 2 przedstawicieli  partnerstwa; organizacji spotkań dot. przygotowania standardu; zaplecze techniczne do koordynacji procesu doradztwa dla uczestników projektu; odpowiednie zaplecze techniczne do obsługi administracyjnej projektu.

 

Wymienione zaplecze merytoryczne i lokalowe będzie wkładem partnera w realizację projektu partnerskiego.

 

74/150/224/635/, ID=33174
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-05-22 13:00:39
Aktualizowany: 2013-05-22 13:13:57
Ilość odsłon: 8976
drukuj
Pomysły studentów i absolwentów bazą do rozwoju firmy – projekt partnerski