PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikaty - systemowe


Ilość pozycji:  17
1 | 2  >  

utworzony: 2014-11-13 16:24:47

Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 4 września 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1064) w ramach projektu systemowego pt. „Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o zakończeniu prac Komisji Konkursowej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia na Świadczenie usługi systemowej KSU dla mikro i małych firm w zakresie: marketingu i sprzedaży produktów lub zarządzania efektywnością energetyczną oraz o rekomendowaniu wniosków.

74/150/224/622/643/, ID=43983
utworzony: 2014-10-24 16:34:30

Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 4 września 2012 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 1064) w ramach projektu systemowego pt. „Świadczenie usługi systemowej KSU dla mikro i małych firm w zakresie: marketingu i sprzedaży produktów lub zarządzania efektywnością energetyczną”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o rekomendowaniu wniosków.

74/150/224/622/643/, ID=43631
utworzony: 2014-09-26 15:32:34

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkurs dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn. „Świadczenie usługi systemowej KSU dla mikro i małych firm w zakresie: marketingu i sprzedaży produktów lub zarządzania efektywnością energetyczną”, ogłoszony w dniu 2 września 2014 r. wpłynęło 15 wniosków z następujących województw: lubuskie, lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, śląskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

74/150/224/622/643/, ID=43073
utworzony: 2014-09-16 14:41:58

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w pkt 35 Wniosku o udzielenie wsparcia stwierdzono niespójność logiczną, którą usunięto. Wprowadzono możliwości sumowa usług doradczych zakończonych na etapie I oraz składających się z etapu I-III. Jednocześnie uszczegółowiono informację dot. rodzaju wartości, który powinien zostać wpisany w części dot. usług szkoleniowych.

74/150/224/622/643/, ID=42809
utworzony: 2014-09-05 16:33:57

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na świadczenie usług systemowych KSU w zakresie: marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego lub zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw.

74/150/224/622/643/, ID=42608
utworzony: 2014-08-08 15:24:28

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w III kwartale br. zaplanowano ogłoszenie konkursu na wybór usługodawców, których zadaniem będzie świadczenie usług doradczych – w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro małych z przedsiębiorców z branży przetwórstwa rolno-spożywczego oraz w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw. Usługi te będą świadczone zgodnie z zamieszczonymi poniżej Standardami.

74/150/224/622/643/, ID=42213
utworzony: 2014-04-10 12:51:37

Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  z dnia 4 września 2012 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 1064) w ramach projektu systemowego pt. „Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

74/150/224/622/643/, ID=39446
utworzony: 2013-10-07 15:49:26

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o zakończeniu prac Komisji Konkursowej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia na wdrożenie usługi: „Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie szybkiej optymalizacji finansami przedsiębiorstwa dla mikro- i małych przedsiębiorców”.

74/150/224/622/643/, ID=35804
utworzony: 2013-08-05 16:00:24

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkurs dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn.: "Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa dla mikro- i małych przedsiębiorców” ogłoszony w dniu 5 lipca 2013 r. wpłynęło 20 wniosków z następujących 9 województw: dolnośląskiego (1), lubelskiego (1), zachodnio-pomorskiego (1), mazowieckiego (5), lubuskiego (1), warmińsko - mazurskiego (1), śląskiego (4), wielkopolskiego (3) i świętokrzyskiego (3).

Dwóch Wnioskodawców złożyło wnioski poprzez platformę ePUAP.

Łączna wartość złożonych wniosków (wnioskowane kwoty wsparcia) wynosi 7 468 230,00 zł.

74/150/224/622/643/, ID=34705
utworzony: 2013-07-25 12:03:30

Informujemy, iż zgodnie z kryterium 4) kryteriów merytorycznych fakultatywnych Wnioskodawca może otrzymać dodatkowe punkty w przypadku, gdy „Konsultanci wskazani we Wniosku o udzielenie wsparcia posiadają łącznie doświadczenie w świadczeniu usług w każdym z 6 obszarów…” Kryterium dotyczy zatem wszystkich konsultantów wskazanych przez Wnioskodawcę we wniosku. W nawiązaniu do powyższego zapis w pkt. 2 e) Wniosku o udzielenie wsparcia, odnoszący się tylko do pkt 2 d) jest omyłką pisarską, ponieważ pkt. 2 e) odnosi się do całego pkt 2.

74/150/224/622/643/, ID=34562
1 | 2  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj