PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Dokumentacja do naboru wniosków

Konkurs w ramach Poddziałania 2.2.1 POKL: „Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie:

  1. marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego
  2. zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw”.

Dokumenty Podstawowe

Wytyczne dla Wnioskodawców pobierz plik (269kB)

Wzór wniosku o udzielenie wsparcia pobierz plik (751kB)

Załącznik nr 1 do wniosku - Podpisane oświadczenie osób fizycznych, których dane zostały wskazane we wniosku o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych pobierz plik (260kB)

Instrukcja składania wniosku przez ePUAP pobierz plik (412kB)

Standard usługi systemowej w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego pobierz plik (272kB)

Standard usługi systemowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw pobierz plik (273kB)

Dokumenty dotyczące oceny Wniosków o udzielenie wsparcia

Regulamin oceny wniosków o udzielenie wsparcia pobierz plik (494kB)

Dokumenty dotyczące umów o udzielenie wsparcia

Wzór umowy o udzielenie wsparcia w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego pobierz plik (393kB)

Zał. nr 3 Harmonogram płatności pobierz plik (111kB)

Zał. nr 4 Wzór wniosku o płatność pobierz plik (279kB)

Zał. nr 5 Wzór weksla in blanco pobierz plik (11kB)

Zał. nr 6 Wzór deklaracji wekslowej pobierz plik (791kB)

Zał. nr 8 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych pobierz plik (245kB)

Zał. nr 9 Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT pobierz plik (425kB)

Zał. nr 10 Budżet projektu pobierz plik (111kB)

Zał. Nr 11 Wytyczne dotyczące określenia korekt finansowych za naruszenie zasady konkurencyjności dla wydatków współfinansowanych z EFS pobierz plik (136kB)

Wzór umowy o udzielenie wsparcia w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw pobierz plik (381kB)

Zał. nr 3 Harmonogram płatności pobierz plik (111kB)

Zał. nr 4 Wzór wniosku o płatność pobierz plik (267kB)

Zał. nr 5 Wzór weksla in blanco pobierz plik (11kB)

Zał. nr 6 Wzór deklaracji wekslowej pobierz plik (791kB)

Zał. nr 8 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych pobierz plik (245kB)

Zał. nr 9 Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT pobierz plik (424kB)

Zał. nr 10 Budżet projektu pobierz plik (110kB)

Zał. Nr 11 Wytyczne dotyczące określenia korekt finansowych za naruszenie zasady konkurencyjności dla wydatków współfinansowanych z EFS pobierz plik (136kB)

74/150/224/622/771/, ID=42494
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2014-09-02 14:33:38
Aktualizowany: 2014-09-16 14:38:57
Ilość odsłon: 10524
drukuj