PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Usługi pomocne w rozwoju firmy na bazie wiedzy i pomysłów studentów lub absolwentów uczelni wyższych

„Usługi pomocne w rozwoju firmy na bazie wiedzy i pomysłów studentów lub absolwentów uczelni wyższych” – projekt systemowy realizowany przez PARP w partnerstwie z uczelniami wyższymi

Celem projektu systemowego PARP jest poprawa dostępu 200 przedsiębiorców lub osób rozpoczynających działalność gospodarczą do usług doraczo-coachingowych, wdrażanych na podstawie opracowanego standardu, wspierających rozwój firmy na bazie wiedzy i pomysłów studentów lub absolwentów uczelni wyższych.

W ramach projektu systemowego planowane są działania wspierające przedsiębiorczość wśród studentów lub absolwentów szkół wyższych, posiadających pomysł na założenie lub rozwój firmy. W ramach planowanego projektu pomysł ten będzie podstawą do utworzenia nowej lub rozwoju już istniejącej firmy. Jeżeli z pomysłu skorzysta istniejące przedsiębiorstwo (w tym współpracujące z uczelnianymi Akademickimi biurami karier, Centrami transferu technologii, Akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości lub inną jednostką organizacyjną uczelni) będzie ono zobowiązane do zatrudnienia studenta lub absolwenta, z którego pomysłu korzysta.

Grupa docelowa. Ze względu na założenia projektu dot. wyboru pomysłów wśród środowisk studenckich zakłada się, że w większości będą to przedsiębiorstwa założone przez studentów lub absolwentów szkół wyższych lub przez osoby, które wykorzystają pomysł na biznes studenta lub absolwenta szkoły wyższej oraz  go zatrudnią. 200 przedstawicieli  nowopowstałych lub działających przedsiębiorców (rozwijanych na bazie wybranych pomysłów), zostanie objętych usługami doradczo-coachingowymi, świadczonymi przez doradców wybranych w zamówieniu publicznym.

Partnerzy – uczelnie wyższe, wspólnie z PARP przygotują założenia dot. wymagań względem doradców, w tym praktyków w prowadzeniu działalności gospodarczej, będą zaangażowani w proces akceptacji doradców dla wspieranych przedsiębiorców oraz opracowanie dla nich indywidualnych planów doradczych, a także koordynację doradztwa. Usługi będą świadczone zgodnie z wypracowanym wcześniej standardem, ale zróżnicowane pod względem podejścia i tematyki w zależności od tego, czy obejmą firmy nowopowstałe czy już działające. Będą także dostosowane do profilu rozwijanej firmy oraz do poziomu wiedzy i umiejętności osób ją rozwijających. 200 pomysłów (dotyczących założenia nowej firmy lub rozwijania firmy już istniejącej na bazie pomysłów związanych z ukończonym kierunkiem studiów, profilem uczelni, prowadzonymi badaniami), które mają szansę powodzenia rynkowego i kontynuacji działalności w przeciągu kilku najbliższych lat, zostanie wybranych  przy udziale partnerów – uczelni wyższych, po analizie co najmniej 500 pomysłów studentów lub absolwentów szkół wyższych.

Przewidziany termin realizacji projektu to lipiec 2013 - marzec 2015, planowany budżet projektu systemowego 10 mln zł. Nabór partnerów do realizacji projektu przewidywany jest na kwiecień 2013 r.

 

stopka POKL

74/150/224/635/, ID=31868
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-03-27 11:27:03
Aktualizowany: 2013-04-03 10:50:17
Ilość odsłon: 8237
drukuj
Pomysły studentów i absolwentów bazą do rozwoju firmy – projekt partnerski