PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikaty - pilotażowe


Ilość pozycji:  15
1 | 2  >  

utworzony: 2013-12-02 12:53:23

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o zakończeniu prac Komisji Konkursowej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn.: „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem”

74/150/224/622/632/, ID=37002
utworzony: 2013-10-30 09:54:42

Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 4 września 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., nr 0, poz. 1064) w ramach projektu systemowego PARP pt. „Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na lata 2007-2013. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o rekomendowaniu 9 wniosków do udzielenia wsparcia na „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem”.

74/150/224/622/632/, ID=36381
utworzony: 2013-10-16 14:59:07

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że z uwagi na dużą liczbę Wniosków złożonych w ramach konkursu dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn. „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem”, zgodnie z § 7 pkt 12 Regulaminu oceny Wniosków termin oceny merytorycznej zostaje wydłużony o 9 dni (do 30 dni).

74/150/224/622/632/, ID=36065
utworzony: 2013-09-17 16:26:21

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkurs dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn. : „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem” ogłoszony w dniu 21 sierpnia 2013 r. wpłynęło 29 wniosków z następujących 12 województw: dolnośląskiego (4), lubelskiego (2), łódzkiego(4), małopolskiego (1), mazowieckiego (4), opolskiego (2), podkarpackiego (2), podlaskiego (1), śląskiego (3), świętokrzyskiego (2), warmińsko-mazurskiego (1) i wielkopolskiego (3).

74/150/224/622/632/, ID=35354
utworzony: 2013-09-05 15:46:21

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o zakończeniu prac Komisji Konkursowej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej: „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw”.  

74/150/224/622/632/, ID=35152
utworzony: 2013-08-26 15:06:52

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn. „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem”. Spotkanie odbędzie się 9 września 2013 r., w godzinach 12.00-15.00, w siedzibie PARP przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie.

74/150/224/622/632/, ID=34999
utworzony: 2013-08-20 16:25:14

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o rekomendowaniu 10 wniosków do udzielenia wsparcia na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej: „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw”.

74/150/224/622/632/, ID=34920
utworzony: 2013-07-23 13:57:47

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkurs dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn. : "Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw" ogłoszony w dniu 25 czerwca 2013 r. wpłynęło 19 wniosków z następujących 8 województw: dolnośląskiego (1), lubelskiego (1), łódzkiego(1), mazowieckiego (6), podkarpackiego (1), podlaskiego (1), śląskiego (5) i wielkopolskiego (3).

74/150/224/622/632/, ID=34434
utworzony: 2013-07-05 16:37:56

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że na przełomie lipca i sierpnia zaplanowano ogłoszenie konkursu na wybór usługodawców, których zadaniem będzie przetestowanie i wdrożenie doradczo-szkoleniowej usługi pilotażowej KSU w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem dla mikro- i małych przedsiębiorców. Usługa ta będzie świadczona zgodnie ze Standardem, do konsultacji którego zapraszamy wszystkich potencjalnych usługodawców oraz przedsiębiorców.

74/150/224/622/632/, ID=33978
utworzony: 2013-07-01 16:30:46

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn. „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw”.

74/150/224/622/632/, ID=33872
1 | 2  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj