PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Dokumentacja konkuru w ramach Poddziałania 2.2.1 POKL: "Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem"

Dokumenty Podstawowe

Wytyczne dla Wnioskodawców pobierz plik [536kB]

Wzór wniosku o udzielenie wsparcia pobierz plik [575kB]

Załącznik nr 1 do Wniosku - Podpisane oświadczenie osób fizycznych, których dane zostały wskazane we wniosku o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych pobierz plik [288kB]

Załącznik nr 3 do Wniosku o udzielenie wsparcia pobierz plik [79kB]

Instrukcja składania wniosku przez ePUAP pobierz plik [434kB]

Standard usługi pilotażowej w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem pobierz plik [271kB]

Dokumenty dotyczące oceny Wniosków o udzielenie wsparcia

Regulamin oceny wniosków o udzielenie wsparcia pobierz plik (775kB)

Dokumenty dotyczące umowy o udzielenie wsparcia

Wzór umowy o udzielenie wsparcia pobierz plik (613kB)

Zał. nr 3 Wzór wniosku o płatność pobierz plik (399kB)

Zał. nr 4 Wzór weksla in blanco pobierz plik (9kB)

Zał. nr 5 Wzór deklaracji wekslowej pobierz plik (237kB)

Zał. nr 6 Harmonogram płatności pobierz plik (323kB)

Zał. nr 9 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych pobierz plik (513kB)

Zał. nr 10 Budżet projektu pobierz plik (42kB)

Zał. nr 11 Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych za naruszenie zasady konkurencyjności dla wydatków współfinansowanych z EFS pobierz plik (126kB)

 

stopka POKL

74/150/224/622/698/, ID=34939
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-08-21 16:11:36
Aktualizowany: 2013-08-26 09:10:18
Ilość odsłon: 13024
drukuj