PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 dla PO KL

System PEFS 2007 (Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007) jest systemem informatycznym przeznaczonym do monitorowania efektów realizacji projektów dofinansowanych z EFS.

 

Wraz z każdym wnioskiem o płatność Beneficjent zobowiązany jest do przekazania do PARP formularza PEFS dla PO KL – narzędzia informatycznego stanowiącego część systemu informatycznego PEFS 2007, przystosowanego do przetwarzania danych dotyczących uczestników projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

  • Instrukcja wypełniania Formularza PEFS 2007 dla PO KL pobierz plik (1 808kB)

Wersja z lipca 2012r.

Z wersji 3.0 powinni korzystać Beneficjenci, którzy podpisali umowę o dofinansowanie projektu w 2012 r. i rozpoczęli realizację projektu po 5 lipca 2012 r.

Z wersji 2.0 powinni korzystać Beneficjenci, którzy rozpoczęli realizację projektu przed 5 lipca 2012 r.

  • Formularz PEFS 2007 - walidator w wersji 2.0 pobierz plik (1 099kB)
  • Formularz PEFS 2007 - walidator w wersji 3.0 pobierz plik (1 053kB)

Formularz PEFS 2007 – Walidator - w wersji 2.0 służy do sprawdzania danych w Formularzu PEFS 2007 w wersji 2.0. Formularz PEFS 2007 - Walidator w wersji 3.0 służy do sprawdzania danych w Formularzu PEFS 2007 w wersji 3.0.

Zaleca się, aby wszyscy beneficjenci przed złożeniem Formularza PEFS 2007 w PARP sprawdzili dane zgromadzone w Formularzu PEFS 2007 przy pomocy narzędzia Formularz PEFS 2007 – walidator w odpowiedniej wersji. Szczegóły dotyczące wykorzystania narzędzia znajdą Państwo w instrukcji wypełniania Formularza PEFS 2007.

 

  • Formularz zgłoszenia sztucznego numeru NIP i/lub REGON pobierz plik (70kB)

Formularz zgłoszenia konieczności nadania unikatowej wartości pola NIP lub REGON w Podsystemie Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 dla podmiotu/ów otrzymującego/ych wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który/e nie posiada/ją numeru NIP lub REGON

Informacje zawarte w dokumencie to zestawienie pytań i odpowiedzi przeznaczonych dla beneficjentów w związku z wypełnianiem Formularza PEFS 2007.

 

Informujemy o przywróceniu świadczenia usług Help Desk oraz o udostępnieniu dokumentów: Procedura zgłaszania problemów z obsługą oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu Systemu PEFS 2007 oraz wzór Karty zgłoszenia dla Systemu PEFS 2007 (dokumenty w załączeniu).

Jednocześnie zwracamy uwagę na konieczność ścisłego przestrzegania ww. Procedury, w szczególności na zakaz przesyłania bezpośrednio na adres e-mail Help Desk Formularzy PEFS 2007 lub zrzutów ekranu (tzw. screenshotów) zawierających dane osobowe.

Pliki do pobrania:

  • Karta zgloszenia błędu technicznego pobierz plik (148kB)
74/150/, ID=31255
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-02-08 15:23:45
Aktualizowany: 2015-01-21 13:14:54
Ilość odsłon: 30630
drukuj