PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU

Projekt systemowy PARP realizowany jest w okresie 2012-2015

Głównym celem projektu jest rozwój mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMSP) poprzez dostarczenie 4 wysokiej jakości usług systemowych KSU oraz 3 wysokiej jakości usług pilotażowych do końca III kwartału 2015 r.

Główną grupą docelową projektu są przedsiębiorcy z sektora MMSP. Projektem ma zostać objętych co najmniej 3000 przedsiębiorców.

W ramach projektu przeprowadzono 3 konkursy, w których wyłonieni zostali usługodawcy odpowiedzialni za testowanie nowych usług pilotażowych oraz 3 konkursy, w których wybrani zostali usługodawcy do świadczenia nowych usług systemowych KSU.

Przesłanką testowania usług doradczo-szkoleniowych w projekcie jest utrudniony dla MMSP do nich dostęp na rynku (ze względu na ich brak lub wysoką cenę bądź też inne uzasadnione ograniczenia).

W czasie definiowania zakresów usług zostały uwzględnione potencjalne szczególne potrzeby kobiet
i mężczyzn prowadzących działalność gospodarczą, jeśli takie zostały zidentyfikowane.

Potencjalnym usługodawcą mógł zostać każdy podmioty, który:

  1. działał na rzecz rozwoju gospodarczego oraz
  2. posiadał wdrożony i zweryfikowany standard w zakresie świadczenia usług doradczych oraz szkoleniowych spełniających wymagania świadczenia usług, o których mowa
    w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 112, poz. 656) oraz
  3. posiadał odpowiedni potencjał organizacyjny, techniczny i ekonomiczny oraz
  4. posiadał doświadczenie w świadczeniu usług dla MMSP oraz spełniał inne wymagania szczegółowe związane już ze specyfiką poszczególnych usług.

W przypadku zainteresowania projektem kontakt pod adresem:ksu@parp.gov.pl

W 2015 r. w ramach projektu, PARP nie prowadzi naboru wniosków o udzielenie wsparcia.

Harmonogram naboru wniosków na 2014 rok (http://pokl.parp.gov.pl/index/more/37479)

 

stopka POKL

74/150/224/622/, ID=30940
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-01-21 09:45:38
Aktualizowany: 2015-08-24 14:38:57
Ilość odsłon: 27173
drukuj