PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  27
<  1 | 2 | 3 

utworzony: 2013-03-05 15:57:20

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 05.03.2012 r.  opublikowano aktualizację Zasad realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL.

74/150/218/594/620/, ID=31584
utworzony: 2013-02-13 16:40:40

Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczości informuje, że w ocenie wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs „Zielone światło!” będzie stosowana znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL. Wprowadzone w SzOP zmiany nie powodują zmian w konkursie i pogorszenia jego warunków.

74/150/218/594/620/, ID=31299
utworzony: 2013-02-13 16:39:13

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o zmianach wprowadzonych w Katalogach maksymalnych dopuszczalnych wynagrodzeń i stawek dla towarów i usług dla konkursu nr POKL/2.1.1/2012/ZS.

74/150/218/594/620/, ID=31298
utworzony: 2013-02-12 12:33:49

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że wnioski o dofinansowanie w konkursie ogłoszonym 27 grudnia 2012 r. o numerze POKL/2.1.1/2012/ZS "Zielone światło!" - wsparcie rozwiązań proekologicznych można składać do godziny 16.30 (wcześniej podano godzinę 16.00) 28 lutego 2013 r.

74/150/218/594/620/, ID=31279
utworzony: 2013-02-06 13:40:48

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że został udostepniony dokument z pytaniami i odpowiedziami ze spotkania informacyjnego z dnia 21 stycznia 2013 r.  dot. konkursu „Zielone światło!”.

74/150/218/594/620/, ID=31225
utworzony: 2013-01-11 15:53:58

W związku z zaleceniami w zakresie oceny budżetów projektów w ramach PO KL wydanych przez Instytucję Zarządzającą PO KL dnia 17 sierpnia 2012 r., Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowała katalog maksymalnych dopuszczalnych wynagrodzeń i stawek dla towarów i usług dla konkursu zamkniętego o nr POKL/2.1.1/2012/ZS.

74/150/218/594/620/, ID=30846
utworzony: 2013-01-09 14:01:50

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zmianie uległa treść wytycznych konkursowych "Zielone światło!". Zmianie uległa treść rozdz. 2.3 dotycząca grupy docelowej oraz treść rozdz. 2.4 dotycząca obszaru tematycznego konkursu. Powyższe zmiany mają jedynie charakter porządkowy i nie wpływają na kryteria oceny projektów ani nie zmieniają innych warunków udziału w konkursie.

74/150/218/594/620/, ID=30795
<  1 | 2 | 3 
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj