PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  27
<  1 | 2 | 3  >  

utworzony: 2014-01-23 11:09:14

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną 4 wniosków o dofinansowanie, przywróconych do oceny merytorycznej po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania przez  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (dot. odwołań rozpatrywanych do dnia 9 stycznia 2014 r.). Decyzją KOP żaden wniosek nie uzyskał rekomendacji do dofinansowania.

74/150/218/594/620/, ID=38080
utworzony: 2014-01-17 10:20:36

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje skorygowaną listę rankingową wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w ramach konkursu „Zielone Światło".

74/150/218/594/620/, ID=37984
utworzony: 2014-01-15 11:57:31

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę umów o dofinansowanie zawartych w 2013 roku w ramach Priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Umowy o dofinansowanie zostały zawarte w odniesieniu do projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POKL/2.1.1/2012/ZS „Zielone światło!” oraz rekomendowanych do otrzymania dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów.

74/150/218/594/620/, ID=37935
utworzony: 2013-12-11 14:12:34

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną 3 wniosków o dofinansowanie, przywróconych do oceny merytorycznej po pozytywnym rozpatrzeniu protestu przez PARP (dot, protestów rozpatrywanych do dnia 20 listopada 2013 r.). Rekomendację KOP otrzymał 1 wniosek o dofinansowanie.

74/150/218/594/620/, ID=37239
utworzony: 2013-12-09 14:49:22

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje skorygowaną listę rankingową wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w ramach konkursu „Zielone Światło".

74/150/218/594/620/, ID=37165
utworzony: 2013-10-02 15:11:10

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 07.06.2013 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną 678 poprawnych formalnie wniosków złożonych w ramach konkursu POKL/2.1.1/2012/ZS „Zielone Światło” (2 wnioski zostały wycofane z oceny, 2 wnioski podlegające uprzednio ocenie merytorycznej ze względu na stwierdzone na tym etapie istotne uchybienia skierowano do ponownej oceny formalnej, w wyniku której zostały one odrzucone z uwagi na niespełnienie jednego z kryteriów dostępu). Rekomendację KOP otrzymało 217 wniosków o dofinansowanie.

74/150/218/594/620/, ID=35700
utworzony: 2013-09-26 12:51:47

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zmianie uległ wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe).

74/150/218/594/620/, ID=35559
utworzony: 2013-06-07 13:36:42

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 29 kwietnia 2013 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 4 czerwca 2013 r. zakończono ocenę formalną 43 wniosków o dofinansowanie projektu skierowanych do uzupełnień po ocenie formalnej.

74/150/218/594/620/, ID=33434
utworzony: 2013-04-29 15:00:45

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 14 marca 2013 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 22 kwietnia 2012 r. zakończono ocenę formalną 721  wniosków o dofinansowanie projektu (liczba ta nie zawiera wniosków pozostawionych bez rozpatrzenia oraz wniosków wycofanych na etapie oceny formalnej), złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POKL/2.1.1/2012/ZS.

74/150/218/594/620/, ID=32742
utworzony: 2013-03-14 15:00:31

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w dniu 28 lutego 2013 r. zakończono nabór wniosków na konkurs nr POKL/2.1.1/2012/ZS, ogłoszony w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL „Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw”.

74/150/218/594/620/, ID=31761
<  1 | 2 | 3  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj