PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Dokumentacja do poddziałania 2.1.2 PO KL - „Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności”

 
DOKUMENTY PODSTAWOWE

Wytyczne dla Projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 13.02.2013 pobierz plik (1 397kB)

ZAŁĄCZNIKI DO WYTYCZNYCH

Załącznik 1.  Lista sprawdzająca kryteria formalne do samodzielnego wykorzystania oraz karta oceny formalnej pobierz plik (331kB)

Załącznik 2. Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie pobierz plik (211kB)

Załącznik 3. Wzór tabeli protestu pobierz plik (102kB)

Załącznik 4. Życiorys kierownika projektu pobierz plik (118kB)

Załącznik 5.  Oświadczenie projektodawcy/partnera o niespełnianiu przesłanek, wykluczających z ubiegania się o wsparcie pobierz plik (4 413kB)

Załącznik 6. Oświadczenie o niewprowadzaniu we wniosku zmian nieuzgodnionych z PARP pobierz plik (100kB)

Załącznik 7. Oświadczenie o sprzęcie pobierz plik (101kB)

Załącznik 8. Wzór umowy o dofinansowanie projektu pobierz plik (325kB)

Załącznik 9. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) pobierz plik (239kB)

DOKUMENTY DOTYCZĄCE UMOWY O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

Załącznik nr 2: Wzór harmonogramu płatności pobierz plik (42kB)

Załącznik nr 3: Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT pobierz plik (41kB)

Załącznik nr 4: Wzór weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej pobierz plik (120kB)

Załącznik nr 5: Oświadczenie uczestnika projektu pobierz plik (44kB)

Załącznik nr 6: Zakres danych osobowych uczestników pobierz plik (140kB)

Załącznik nr 7: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych pobierz plik (39kB)

Załącznik nr 8: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych pobierz plik (69kB)

DOKUMENTY DOTYCZĄCE UMOWY O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU – KWOTY RYCZAŁTOWE

Załącznik nr 2: Zakres danych osobowych uczestników pobierz plik (140kB)

Załącznik nr 3: Wzór harmonogramu płatności pobierz plik (42kB)

Załącznik nr 4: Oświadczenie uczestnika projektu pobierz plik (44kB)

Załącznik nr 5: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych pobierz plik (39kB)

Załącznik nr 6: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych pobierz plik (69kB)

 

TARYFIKATOR MAKSYMALNYCH WYNAGRODZEŃ I STAWEK DLA TOWARÓW I USŁUG

Katalog maksymalnych dopuszczalnych wynagrodzeń i stawek dla towarów i usług 13.02.2013 pobierz plik (314kB)

 

INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKÓW PRZEZ ePUAP

 Instrukcja składania wniosków przez ePUAP pobierz plik (621kB)

 

stopka POKL

74/150/220/582/596/, ID=30504
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-12-27 12:35:21
Aktualizowany: 2013-10-10 15:17:26
Ilość odsłon: 12763
drukuj