PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

"Zielone światło!" - wsparcie rozwiązań proekologicznych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 27 grudnia br. ogłosiła konkurs „Zielone światło” (konkurs A2 w Planie Działania na 2012 rok).

Zaproponowany konkurs jest odpowiedzią na niedostrzeganą do tej pory potrzebę prowadzenia zielonej firmy poprzez połączenie oszczędności z dbałością o środowisko. Wspiera tym samym realizację jednego z priorytetów strategii Europa 2020 – „rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywnej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej”.

Projekt dotyczy wsparcia dla przedsiębiorstw i ich pracowników w postaci szkoleń, doradztwa lub studiów podyplomowych, w co najmniej jednym z poniższych zakresów:

  • możliwych do wprowadzenia w firmie rozwiązań ekologicznych (i źródeł ich finansowania), dla pracowników i kadry zarządzającej,
  • budowania ekologicznej marki produktu i wizerunku firmy,
  • ekoinnowacji,
  • zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie,
  • zastosowania technologii przyjaznych środowisku i odnawialnych źródeł energii,
  • audytu energetycznego,
  • audytu ekologicznego,
  • „zielonych zamówień/zakupów”

Jednym z rezultatów realizacji projektu jest opracowanie dokumentu stanowiącego program lub plan wdrażania konkretnych działań proekologicznych u każdego przedsiębiorcy objętego wsparciem, zawierającego:

  • opis zidentyfikowanych obszarów, dla których należy przeprowadzać takie działania oraz
  • wymierne wskaźniki ekonomiczne, jakie posłużą ocenie skuteczności takiego programu lub planu po jego zakończeniu

lub aktualizacja takiego dokumentu w ww. zakresie, jeśli taki dokument już istnieje

Konkurs zakłada możliwość realizacji projektów w partnerstwie z innymi podmiotami. Partnerstwo można zawiązać maksymalnie z 4 podmiotami (projektodawca + 4 partnerów).

Zgodnie z obowiązującą wersją Planu Działania dla II Priorytetu PO KL na 2012 r. całkowity budżet przeznaczony na konkurs to 122 mln PLN. Minimalna wartość projektu wynosi 50 tys. PLN, zaś maksymalna nie może przekraczać 10 mln PLN. Projekt może trwać maksymalnie 24 miesiące, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

 

stopka POKL

74/150/218/594/, ID=29838
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-11-19 12:18:54
Aktualizowany: 2012-12-27 12:06:52
Ilość odsłon: 22771
drukuj