PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Dokumentacja konkursowa Poddziałanie 2.1.2 PO KL

Konkurs standardowy

DOKUMENTY PODSTAWOWE

Wytyczne dla Projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pobierz plik (765kB)

 

ZAŁĄCZNIKI DO WYTYCZNYCH

Załącznik 1. Poradnik wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pobierz plik (5 706kB)

Załącznik 2. Lista sprawdzająca kryteria formalne do samodzielnego wykorzystania oraz karta oceny formalnej pobierz plik (328kB)

Załącznik 3. Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie pobierz plik (119kB)

Załącznik 4. Wzór tabeli protestu pobierz plik (102kB)

Załącznik 5. Życiorys kierownika projektu pobierz plik (6 114kB)

Załącznik 6. Oświadczenie projektodawcy/partnera o niespełnianiu przesłanek, wykluczających z ubiegania się o wsparcie pobierz plik (6 109kB)

Załącznik 7. Oświadczenie o niewprowadzaniu we wniosku zmian nieuzgodnionych z PARP pobierz plik (99kB)

Załącznik 8. Oświadczenie o sprzęcie pobierz plik (101kB)

Załącznik 9. Wzór umowy o dofinansowanie projektu pobierz plik (363kB)

Załącznik 10. Wzór minimalnego zakresu listu intencyjnego pobierz plik (105kB)

Załącznik 11. Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej pobierz plik (397kB)

Załącznik 12. Lista sprawdzająca umowy o współpracy ponadnarodowej pobierz plik (110kB)

Załącznik 13  Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) pobierz plik (327kB)

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE UMOWY O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU (Do załącznika 9)

Załącznik nr 2: Wzór harmonogramu płatności pobierz plik (30kB)

Załącznik nr 3: Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT pobierz plik (30kB)

Załącznik nr 4: Wzór weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej pobierz plik (120kB)

Załącznik nr 5: Oświadczenie uczestnika projektu pobierz plik (44kB)

Załącznik nr 6: Zakres danych osobowych uczestników pobierz plik (140kB)

Załącznik nr 7: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych pobierz plik (28kB)

Załącznik nr 8: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych  pobierz plik (58kB)

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE UMOWY O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU – KWOTY RYCZAŁTOWE (Do załącznika 13)

Załącznik nr 2: Zakres danych osobowych uczestników  pobierz plik (22kB)

Załącznik nr 3: Wzór harmonogramu płatności pobierz plik (30kB)

Załącznik nr 4: Oświadczenie uczestnika projektu pobierz plik (44kB)

Załącznik nr 5: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych pobierz plik (28kB)

Załącznik nr 6: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych pobierz plik (58kB)

Załącznik nr 7: Wzór weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej pobierz plik (118kB)

 

TARYFIKATOR MAKSYMALNYCH WYNAGRODZEŃ I STAWEK DLA TOWARÓW I USŁUG

Katalog maksymalnych dopuszczalnych wynagrodzeń i stawek dla towarów i usług pobierz plik (32kB)

 

INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKÓW PRZEZ ePUAP

 Instrukcja składania wniosków przez ePUAP pobierz plik (621kB)

 

stopka POKL

74/150/220/749/, ID=38587
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2014-02-24 09:12:07
Aktualizowany: 2014-03-19 15:18:29
Ilość odsłon: 12739
drukuj