PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  27
<  1 | 2 | 3 

utworzony: 2012-11-16 14:54:24

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w dniu 9 listopada 2012 r. zakończono nabór wniosków na konkurs nr POKL/2.1.1/2012/HR, ogłoszony w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL „Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw”.

74/150/568/570/, ID=29793
utworzony: 2012-11-08 09:27:59

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w związku z trwającymi naborami wniosków w ramach poddziałania 2.1.1 oraz 2.1.2 PO KL informuje, że w przypadku aplikowania za pośrednictwem platformy ePUAP należy dołączyć wszystkie załączniki wymagane w dokumentacji konkursowej, w tym wniosek o dofinansowanie projektu.

74/150/568/570/, ID=29542
utworzony: 2012-11-06 14:59:33

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż podany w dokumentacji konkursowej przykład spełnienia kryterium dostępu „Okres realizacji projektu nie przekracza 22 miesięcy, jednakże nie dłużej niż do 30 czerwca 2015r.” dla konkursu „HeRosi organizacji” zawiera błąd pisarski. 

74/150/568/570/, ID=29508
utworzony: 2012-10-03 10:34:49

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że z powodu przedłużających się prac formalno-proceduralnych pierwotnie planowany termin ogłoszenia konkursu „HeRosi organizacji” w ramach Poddziałania 2.1.1 zaplanowany na dzień 31 lipca br. zostaje przesunięty na październik br.

74/150/568/570/, ID=28865
utworzony: 2012-09-07 15:38:33

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że m.in. z powodu przedłużających się prac legislacyjnych związanych z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pierwotnie planowany termin ogłoszenia konkursu „HeRosi organizacji” w ramach Poddziałania 2.1.1 zaplanowany na dzień 31 lipca br. zostaje przesunięty na wrzesień br.

74/150/568/570/, ID=28609
utworzony: 2012-08-07 15:27:01

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 13 lipca br. w sprawie zakończenia procesu konsultacji „Wytycznych dla Projektodawców” w ramach konkursu „HeRosi organizacji” przedstawiamy zestawienie zgłoszonych uwag wraz ze stanowiskiem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

74/150/568/570/, ID=28329
utworzony: 2012-08-01 09:28:29

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że m.in. z powodu przedłużających się prac legislacyjnych związanych z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pierwotnie planowany termin ogłoszenia konkursu „HeRosi organizacji” w ramach Poddziałania 2.1.1 zaplanowany na dzień 31 lipca br. zostaje przesunięty na sierpień br.

74/150/568/570/, ID=28236
<  1 | 2 | 3 
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj