PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Konsultacje wytycznych


utworzony: 2012-07-13 11:59:19

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pragnie uprzejmie podziękować wszystkim osobom i podmiotom, które zgłaszając cenne uwagi przyczyniły się do poprawienia treści Wytycznych.

Wkrótce na stronie konkursu znajdą Państwo zestawienie zgłoszonych uwag wraz ze stanowiskiem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że w zestawieniu nie zostaną ujęte pytania dot. warunków konkursu nadesłane wraz z uwagami i komentarzami do treści Wytycznych (pytania można zadawać za pośrednictwem forum konkursu pod adresem www.web.gov.pl/hr lub Informatorium PARP (link)

74/150/568/, ID=27992
utworzony: 2012-08-07 15:12:44

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 13 lipca br. w sprawie zakończenia procesu konsultacji „Wytycznych dla Projektodawców” w ramach konkursu „HeRosi organizacji” przedstawiamy zestawienie zgłoszonych uwag wraz ze stanowiskiem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

74/150/568/, ID=28327
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj