PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Rozwiązania jutra w HR - konkurs na projekty innowacyjne

Dzisiejsze problemy wynikają
z wczorajszych rozwiązań

 Peter M. Senge

 

Konkurs na projekty innowacyjne, mające na celu wdrażanie do praktyki przedsiębiorstw w Polsce nowoczesnych rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs na projekty zakładające opracowanie nowoczesnych rozwiązań problemów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Najważniejszym aspektem w planowanym konkursie jest innowacyjność wypracowanych narzędzi.

Konkurs jest odpowiedzią na wyzwania stojące przed współczesnymi firmami, które muszą poszukiwać nowych obszarów przewagi konkurencyjnej – nie tylko  technologicznej, procesowej ale także lub przede wszystkim – w zakresie metod zarządzania ludźmi.

Projekt, który może zostać dofinansowany, musi zakładać opracowanie innowacyjnej koncepcji rozwiązania problemu z zakresu:

  • tworzenia warunków i rozwiązań organizacyjnych do przekazywania wiedzy pomiędzy pracownikami w wieku 50+, a pozostałymi pracownikami przedsiębiorstwa
  • poprawy komunikacji pomiędzy pokoleniami w firmie z uwzględnieniem osób 50+
  • dostosowywania pracy do specyficznych potrzeb pracowników 50+
  • optymalizacji wykorzystania potencjału 50+ do potrzeb organizacji
  • tworzenia i wdrażanie narzędzi pomiaru wiedzy przedsiębiorstwa
  • kontrybucji (wkładu) pracowników w budowę wiedzy przedsiębiorstwa
  • motywowania pracowników do budowania wiedzy przedsiębiorstwa
  • tworzenia i wdrażanie narzędzi służących przeprowadzeniu procesu zmiany w przedsiębiorstwie

Minimalna wartość projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi 100 tys. PLN, maksymalna zaś nie może przekroczyć 5 mln PLN. Realizacja projektu może maksymalnie wynosić 36 miesięcy i będzie przebiegać dwuetapowo. W ramach pierwszego etapu należy przygotować wstępną koncepcję rozwiązania problemu dotyczącego jednego z ww. obszarów. Celem drugiego etapu jest przetestowanie rozwiązania przez konkretnych przedsiębiorców. W ten sposób zbadana zostanie jego użyteczność. W wyniku realizacji projektu przetestowane rozwiązanie będzie upowszechniane wśród przedsiębiorców i wraz z zakończeniem projektu zostanie przekazane do PARP. Agencja odpowiadać będzie za jego późniejsze bezpłatne udostępnianie tym przedsiębiorcom, którzy borykają się z podobnymi problemami i będą zainteresowani jego wykorzystaniem w przyszłości.

stopka PO KL

74/150/485/, ID=21791
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2011-06-14 11:50:05
Aktualizowany: 2011-11-28 14:41:09
Ilość odsłon: 45211
drukuj