PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Lista rankingowa w konkursie "Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie finansowania zwrotnego dla mikro- i małych przedsiębiorców"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o zakończeniu prac Komisji Konkursowej oceniającej Wnioski o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn. „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie finansowania zwrotnego dla mikro- i małych przedsiębiorców”.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 37 wniosków o udzielenie wsparcia.

Na etapie oceny formalnej odrzucono 7 wniosków z powodu niespełniania kryteriów formalnych, natomiast na etapie oceny merytorycznej odrzucono 5 wniosków z powodu niespełniania kryteriów merytorycznych obligatoryjnych. Spośród 25 wniosków poprawnych merytorycznie do udzielenia wsparcia ostatecznie rekomendowano 15 wniosków.

Do PARP – do 11 maja 2012 r. wpłynęło 10 odwołań od oceny merytorycznej. W wyniku odwołań od oceny merytorycznej uznano odwołania 5 Wnioskodawców.

Komisja Konkursowa uznała 25 wniosków za poprawne pod względem merytorycznym i tym samym zakończyła ocenę merytoryczną Projektów przez ustanowienie Ostatecznej listy rankingowej. Kolejność wniosków na liście jest zgodna z uzyskaną, ostateczną oceną oraz trybem wyboru wniosków o udzielenie wsparcia opisanym w § 8 Regulaminu oceny wniosków o udzielenie wsparcia w ramach ww. konkursu.


Sprostowanie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w Ostatecznej Liście Rankingowej, w części B. pt. Ostateczna Lista Projektów nierekomendowanych do udzielenia wsparcia, pozycja RAZEM (na stronie 4) wynosi 2 746 608,00 a nie jak wskazano 2 486 208,00.

 


Ostateczna lista rankingowa pobierz plik (127kB)

74/150/224/513/, ID=27056
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-05-14 16:00:17
Aktualizowany: 2012-05-23 10:53:20
Ilość odsłon: 21601
drukuj
Konkurs na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie finansowania zwrotnego dla mikro- i małych przedsiębiorców