PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Podsumowanie konsultacji zewnętrznych projektu dokumentacji dla III edycji FGI

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zakończyła konsultacje zewnętrzne projektu dokumentacji dla III edycji konkursu „Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości – Fundusz Grantów na Inicjatywy”. 

W odpowiedzi na zaproszenie do udziału w konsultacjach, zamieszczone na stronie internetowej PARP oraz wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej do blisko 800 adresatów, 11 podmiotów zgłosiło 44 uwagi,
z które dotyczyły:

  • aspektów merytorycznych, polegających na doprecyzowaniu, uszczegółowieniu lub przeredagowaniu zapisów w dokumentacji,
  • uspójnienia zapisów dotyczących aktów prawnych związanych z wdrażaniem projektów w ramach FGI, odniesień do obowiązujących wytycznych, wprowadzenia aktualnie obowiązujących formularzy oświadczeń PEFS,
  • pojedynczych błędów pisarskich,
  • propozycji wprowadzenia zmian w dokumentacji, które nie są możliwe bez nowelizacji rozporządzenia POKL, wprowadzenia zmian do projektu systemowego PARP lub wkraczają poza obowiązujące zasady wdrażania POKL 2007-2013,
  • wprowadzenia do dokumentacji propozycji zapisów dotyczących możliwych działań, wydatków kwalifikowalnych, które to propozycje są dopuszczone w ramach konsultowanej dokumentacji.


Zestawieni wszystkich zgłoszonych uwag i propozycji zmian zapisów wraz z uzasadnieniem ich zaakceptowania i wprowadzenia do dokumentacji lub nieuznania zawiera poniższa tabela pobierz plik (342kB).

Jednocześnie informujemy, że uruchomienie III edycji konkursu FGI planowane jest na czerwiec br. Spotkanie informacyjne dla podmiotów zainteresowanych udziałem w konkursie, poświęcone omówieniu szczegółowych warunków i zasad udziału w konkursie zostanie zorganizowane po ogłoszeniu naboru wniosków. Informacja o spotkaniu zostanie umieszczona na stronie internetowej „Fundusz Grantów na Inicjatywy – Informacja o konkursie” oraz w „Aktualnościach” PARP.

 

stopka PO KL

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

74/150/224/335/, ID=27100
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-05-17 11:08:23
Aktualizowany: 2012-05-17 11:12:12
Ilość odsłon: 12395
drukuj