PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Instytucje w programie PO KL 2007-2013

INSTYTUCJA ZARZADZAJĄCA:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
tel.: 22 330 30 04, 22 330 30 05, 22 330 30 01
faks: 22 330 30 31
e-mail: pokl@cpe.gov.pl

 

Komponent centralny Programu Kapitał Ludzki

INSTYTUCJE POŚREDNICZĄCE :

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania EFS
ul. Tamka 3
00-349 Warszawa
www.kapitalludzki.gov.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Funduszy Strukturalnych

Al. Szucha 25
00-918 Warszawa
www.men.gov.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a
00-695 Warszawa
www.ncbir.pl

 


INSTYTUCJE WDRAŻAJĄCE:

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
ul. Tamka 3
00-349 Warszawa
www.crzl.gov.pl

Władza Wdrażająca Programy Europejskie
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
www.wwpe.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
tel.: +48 (22) 432-80-80, 652-80-80
fax: +48 (22) 432-86-20, 432-84-04,
652-86-20, 652-84-04
www.parp.gov.pl

Ministerstwo Zdrowia
Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych

ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
www.zdrowie.gov.pl

Ośrodek Rozwoju Edukacji
Aleje Ujazdowskie 28
00-478 Warszawa
www.ore.edu.pl

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Administracji Publicznej

ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
www.mswia.gov.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania EFS

ul. Tamka 3
00-394 Warszawa
www.kapitalludzki.gov.pl

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Biuro Dyrektora Generalnego

Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
www.kprm.gov.pl

 

Informacje na temat instytucji w Komponencie regionalnym Programu Kapitał Ludzki oraz podziału obowiązków znajduje się na stronie www.efs.gov.pl

stopka PO KL

 

74/150/, ID=25299
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-02-06 15:46:08
Aktualizowany: 2014-01-28 15:37:53
Ilość odsłon: 23153
drukuj