PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  4
utworzony: 2012-03-09 15:08:26

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na konkurs od Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn. „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie finansowania zwrotnego dla mikro- i małych przedsiębiorców” wpłynęło 37 wniosków, z czego 6 wpłynęło przez platformę ePUAP.

74/150/224/513/549/, ID=26019
utworzony: 2012-03-05 16:26:15

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w formularzu Wniosku o udzielenie wsparcia w punkcie 34 – wartość w kolumnie pod nazwą „Całkowita wartość usług wyświadczonych bezpośrednio dla uczestników” wynosić może, zgodnie z zapisami dokumentu Wytyczne dla Wnioskodawców”, 10% wnioskowanej kwoty wsparcia.

74/150/224/513/549/, ID=25935
utworzony: 2012-02-24 16:12:04

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w formularzu Wniosku o udzielenie wsparcia w punkcie 28 zauważono  niespójność w zapisach. 

74/150/224/513/549/, ID=25765
utworzony: 2012-01-30 16:26:01

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że przewidywany na styczeń br. termin ogłoszenia konkursu na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie finansowania zwrotnego dla mikro- i małych przedsiębiorców ulegnie zmianie z uwagi na przedłużający się proces akceptacji formalno-prawnej dokumentacji i weryfikacji  jej poprawności legislacyjnej. Konkurs powinien zostać ogłoszony w miesiącu lutym 2012 roku. Jednocześnie o jeden miesiąc przedłużony zostanie termin realizacji projektu, tj. do końca marca 2013 roku.

74/150/224/513/549/, ID=25173
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj
Konkurs na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie finansowania zwrotnego dla mikro- i małych przedsiębiorców