PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Listy rankingowe


utworzony: 2012-02-13 16:05:49

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o wynikach konkursu na wybór wnioskodawców ubiegających się o wsparcie na „Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług (PK KSU)”.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 81 wniosków o udzielenie wsparcia. Nie został złożony żaden wniosek z województwa podlaskiego.


74/150/224/516/, ID=25562
utworzony: 2012-08-22 16:46:15

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o wynikach konkursu na wybór Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie na „Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług (PK KSU)”.

74/150/224/516/, ID=28421
utworzony: 2013-04-30 16:19:56

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o zakończeniu prac Komisji Konkursowej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn. „Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług (PK KSU)”.

74/150/224/516/624/, ID=32809
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj