PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  22
1 | 2 | 3  >  

utworzony: 2014-12-30 14:14:38

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż  mając na uwadze prowadzone prace modernizacyjne portalu www.inwestycjawkadry.pl, związane z planowanym na przełom I i II kwartału uruchomieniem Rejestru Usług Rozwojowych (więcej informacji tutaj: http://www.parp.gov.pl/rur), Instytucja Zarządzająca PO KL podjęła decyzję o zwolnieniu beneficjentów projektów POKL z obowiązku publikowania ofert szkoleniowych na portalu www.inwestycjawkadry.pl od dnia 1 stycznia 2015 r.

74/150/485/514/, ID=44836
utworzony: 2014-12-01 08:34:33

Od 1 stycznia 2015 r. beneficjenci PO KL będą mieli obowiązek umieszczania na stronie http://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl zapytań ofertowych oraz wyników postępowań dla upublicznionych od tego dnia zapytań ofertowych. Obowiązek ten wynika z zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

74/150/485/514/, ID=44224
utworzony: 2014-05-22 10:50:57

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 22.05.2014 opublikowała aktualizację Zasad realizacji projektu innowacyjnego testującego w ramach Priorytetu II POKL.

74/150/485/514/, ID=40569
utworzony: 2013-03-05 16:47:26

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 05.03.2013 opublikowano aktualizację Zasad realizacji projektu innowacyjnego testującego w ramach Priorytetu II POKL.

74/150/485/514/, ID=31593
utworzony: 2013-02-15 16:27:43

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje ostateczną listę umów o dofinansowanie zawartych w 2012 i 2013 roku w ramach Priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

74/150/485/514/, ID=31345
utworzony: 2013-01-15 14:44:41

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę umów o dofinansowanie zawartych w 2012 roku w ramach Priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Umowy o dofinansowanie zostały zawarte w odniesieniu do projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POKL/2.1.1/HR „Rozwiązania jutra w HR” oraz rekomendowanych do otrzymania dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów.

74/150/485/514/, ID=30882
utworzony: 2012-12-12 14:09:17

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę umów o dofinansowanie zawartych w 2012 roku w ramach Priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Umowy o dofinansowanie zostały zawarte w odniesieniu do projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POKL/2.1.1/HR „Rozwiązania jutra w HR” oraz rekomendowanych do otrzymania dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów.

74/150/485/514/, ID=30325
utworzony: 2012-11-14 16:42:04

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę umów o dofinansowanie zawartych w 2012 roku w ramach Priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Umowy o dofinansowanie zostały zawarte w odniesieniu do projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POKL/2.1.1/HR „Rozwiązania jutra w HR” oraz rekomendowanych do otrzymania dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów.

74/150/485/514/, ID=29753
utworzony: 2012-08-24 09:51:49

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną dwóch wniosków o dofinansowanie, przywróconych do oceny merytorycznej po pozytywnym rozpatrzeniu protestu. Przedmiotowe wnioski nie uzyskały rekomendacji KOP.

74/150/485/514/, ID=28436
utworzony: 2012-08-16 09:18:58

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w trakcie prowadzonych negocjacji projektu WND-POKL.02.01.01-00-156/12 złożonego w ramach konkursu POKL/2.1.1/HR wykryto, iż ocena przedmiotowego projektu została wykonana w sposób wadliwy w zakresie weryfikacji spełnienia przez wniosek kryteriów strategicznych.

74/150/485/514/, ID=28395
1 | 2 | 3  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj