PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  23
1 | 2 | 3  >  

utworzony: 2014-09-18 14:13:21

Suplement z dnia 29.12.2014 r. do ostatecznej listy rankingowej - „Świadczenie usług doradczych w Punktach Konsultacyjnych KSU”.

74/150/224/516/518/, ID=42868
utworzony: 2014-08-29 09:14:27

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o rekomendowaniu 39 wniosków do udzielenia wsparcia na realizację projektu pn.: „Świadczenie usług doradczych w Punktach Konsultacyjnych KSU”, na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2012 r., poz. 1064, z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzeniem PO KL”, w ramach projektu systemowego pt. „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops”, realizowanego w ramach poddziałania 2.2.1 POKL (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).

74/150/224/516/518/, ID=42427
utworzony: 2014-07-22 11:35:05

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na nabór wniosków w konkursie dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn.: „Świadczenie usług doradczych w Punktach Konsultacyjnych KSU”, realizowanego na podstawie Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego PARP „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops”, finansowanego w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, złożono 58 wniosków o udzielenie wsparcia na łączną kwotę wnioskowanego wsparcia 11 599 728 zł.

74/150/224/516/518/, ID=41758
utworzony: 2014-07-16 08:57:29

Przekazujemy prezentację ze spotkania dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie na realizację projektu pn. „Świadczenie usług doradczych w Punktach Konsultacyjnych KSU”.

74/150/224/516/518/, ID=41683
utworzony: 2014-07-10 14:16:22

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zidentyfikowano niespójność pomiędzy dokumentami wchodzącymi w skład dokumentacji konkursowej w zakresie kryterium obligatoryjnego: „zrealizował w swojej działalności w okresie w ostatnich trzech latach działalności licząc do dnia składania Wniosku o udzielenie wsparcia co najmniej 150 usług doradczych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, którzy co najmniej częściowo pokryli koszty usług oraz zewidencjonował te usługi do dnia ogłoszenia konkursu odnośnie do zakresu, daty oraz danych klienta”.

74/150/224/516/518/, ID=41617
utworzony: 2014-07-09 13:07:41

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn. „Świadczenie usług doradczych w Punktach Konsultacyjnych KSU”. Spotkanie odbędzie się 15 lipca 2014 r., w godzinach 11.00-15.00, w siedzibie PARP przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie.

74/150/224/516/518/, ID=41603
utworzony: 2014-07-08 12:16:42

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn. „Świadczenie usług doradczych w Punktach Konsultacyjnych KSU” w ramach projektu systemowego pt. „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops”, realizowanego w ramach poddziałania 2.2.1 POKL

 

74/150/224/516/518/, ID=41580
utworzony: 2014-05-23 15:39:52

Dziękujemy za zapoznanie się z projektem dokumentacji konkursowej na świadczenie usług doradczych w PK KSU oraz za przekazane dotychczas przez Państwa pytania, uwagi i sugestie do ww. projektu.

W związku z informacją o trwającym procesie podpisywania i kontrasygnowania rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach PO KL, niniejszym kończymy konsultacje upublicznionego projektu dokumentacji konkursowej na świadczenie usług doradczych w Punktach Konsultacyjnych KSU. Odpowiedzi PARP [file=20062]pobierz plik[/file type=2]

74/150/224/516/518/, ID=40624
utworzony: 2014-04-29 09:28:47

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w II kwartale br. zaplanowano ogłoszenie konkursu na wybór usługodawców, których zadaniem będzie świadczenie usług doradczych - asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej dla przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

74/150/224/516/518/, ID=39741
utworzony: 2013-04-09 14:54:52

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o zakończeniu prac Komisji Konkursowej oceniającej wnioski o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn. „Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług (PK KSU)”.

74/150/224/516/518/, ID=32223
1 | 2 | 3  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj