PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Dokumentacja do naboru wniosków - Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU III edycja - rok 2013

Dokumenty Podstawowe

 Wytyczne dla Wnioskodawców pobierz plik [599kB]

Wzór wniosku o udzielenie wsparcia pobierz plik [432kB]

Budżet projektu:

- PK KSU pobierz plik [62kB]

- RPK KSU pobierz plik [51kB]

Instrukcja składania wniosku przez ePUAP pobierz plik [466kB]

Dokumenty dotyczące oceny Wniosków o udzielenie wsparcia

Regulamin oceny wniosków o udzielenie wsparcia pobierz plik (586kB)

Karta oceny formalnej Wniosku o udzielenie wsparcia pobierz plik (252kB)

Karta oceny merytorycznej Wniosku o udzielenie wsparcia pobierz plik (237kB)

 

Dokumenty dotyczące umowy o udzielenie wsparcia

 Wzór umowy o udzielenie wsparcia pobierz plik (699kB)

Zał. nr 3a Standard usługi informacyjnej pobierz plik (244kB)

Zał. nr 3b Standard usługi informacyjnej opieka nad klientem pobierz plik (195kB)

Zał. nr 1 do zał. 3 b Lista usług specjalistycznych w KSU pobierz plik (458kB)

Zał. nr 3c Standard usługi doradczej –asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej pobierz plik (375kB)

Zał. nr 3d Standard usługi doradczej asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej pobierz plik (300kB)

Zał. nr 4 Wzór wniosku o płatność pobierz plik (344kB)

Zał. nr 6 Wzór weksla in blanco pobierz plik (9kB)

Zał. nr 7 Wzór deklaracji wekslowej pobierz plik (182kB) pobierz plik (111kB)

Zał. nr 9 Lista zaakceptowanych konsultantów - wzór pobierz plik (258kB)

Zał. nr 10 Zaakceptowany harmonogram dyżurów – wzór pobierz plik (101kB)

Zal. nr 11 wzór Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych pobierz plik (387kB)

Zał. nr 12 Wzór oświadczenia osoby zaangażowanej w realizację Projektu pobierz plik (247kB)

Zał. nr 13 Procedura akceptacji konsultantów pobierz plik (218kB)

Zał. nr 14 Zakres zadań w ramach koordynacji regionalnej sieci PK KSU pobierz plik (66kB)

Zał. nr 15 Zakres zadań w ramach promocji regionalnej sieci PK KSU pobierz plik (80kB)

Zał. nr 16 Oświadczenie PW w zakresie kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT) pobierz plik (143kB)

Dokumenty dotyczące Aneksu do umowy o udzielenie wsparcia zawartej w ramach I edycji konkursu

Wzór Aneksu do umowy o udzielenie wsparcia zawartej w ramach I edycji konkursu pobierz plik (365kB)

Zakres zadań w ramach koordynacji regionalnej sieci PK KSU pobierz plik (73kB)

Zakres zadań w ramach promocji regionalnej sieci PK KSU pobierz plik (81kB)

 

stopka POKL

74/150/224/516/624/, ID=31130
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-02-01 13:12:53
Aktualizowany: 2013-02-01 16:33:45
Ilość odsłon: 8505
drukuj