PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Zasady realizacji projektów innowacyjnych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawia zasady realizacji projektów innowacyjnych testujących w ramach Priorytetu II POKL.

Niniejszy dokument został opracowany w celu uregulowania zasad wdrażania projektów innowacyjnych dofinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Stanowi on kompendium zasad, praw i obowiązków spoczywających na Beneficjencie projektu.

Zasady realizacji projektów innowacyjnych - 22.05.2014 r. pobierz plik (522kB)

Załącznik 1.    Etapy realizacji projektu innowacyjnego pobierz plik (148kB)
Załącznik 2.    Wymagania dotyczące audytu projektu - 22.05.2014 r. pobierz plik (141kB)
Załącznik 3.    Minimalny zakres umowy partnerstwa pobierz plik (260kB)
Załącznik 4.    Ewidencja godzin pracy personelu pobierz plik (115kB)
Załącznik 5.    Dziennik zajęć pobierz plik (127kB)
Załącznik 6.    Wzór zgłoszenia szkoleń pobierz plik (81kB)
Załącznik 7.    Raport z usługi doradczej pobierz plik (112kB)
Załącznik 8.    Oświadczenie o nie dokonaniu wypłat niezwiązanych z projektem z konta dotacji oraz konta wkładu prywatnego pobierz plik (27kB)
Załącznik 9.    Wzór zakresu strategii wdrażania projektu pobierz plik (309kB)
Załącznik 10.    Lista sprawdzająca oceny strategii wdrażania projektu pobierz plik (37kB)
Załącznik 11.    Wzór opisu produktu finalnego wraz z instrukcją pobierz plik (39kB)
Załącznik 12.    Arkusz oceny produktu finalnego pobierz plik (45kB)
Załącznik 13.    Wymagania dotyczące zewnętrznej ewaluacji produktu pobierz plik (28kB)
Załącznik 14.    Wzór minimalnego zakresu listu intencyjnego pobierz plik (227kB)
Załącznik 15.    Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej pobierz plik (1 000kB)
Załącznik 16.    Lista sprawdzająca do umowy o współpracy ponadnarodowej pobierz plik (110kB)
Załącznik 17.    Oświadczenia o dokonywaniu zakupu towarów i usług zgodnie z art. 6c ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pobierz plik (43kB)
Załącznik 18.    Oświadczenie o odsetkach bankowych naliczonych od przekazanych na wyodrębniony rachunek transz dofinansowania pobierz plik (25kB)
Załącznik 19. Budżet porównawczy - 05.03.2013 r. pobierz plik (38kB)
Załącznik 20. Zestawienie pracowników zatrudnionych we wszystkich realizowanych projektach - 22.05.2014 r. pobierz plik (50kB)
Załącznik 21. Zestawienie wyposażenia zakupionego w ramach wszystkich projektów - 05.03.2013 r. pobierz plik (44kB)
Załącznik 22. Zestawienie pzp zasada konkurencyjności - 22.05.2014 r. pobierz plik (50kB)
Załącznik 23. Zestawienie rozeznanie rynku - 22.05.2014 r. pobierz plik (41kB)
Załącznik 24. Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych - 05.03.2013 r. pobierz plik (768kB)
Załącznik 25. Oświadczenie dot. osób zatrudnionych od 01.01.2011 - 05.03.2013 r. pobierz plik (772kB)

 

Poprzednie wersje zasad realizacji projektów innowacyjnych w ramach Priorytetu II PO KL

Zasady realizacji projektów innowacyjnych - 05.03.2013 r. pobierz plik (849kB)

Załączniki od 1 do 25 do Zasad realizacji projektu innowacyjnego Priorytetu II POKL z 05.03.2013 r. pobierz plik (723kB)

Zasady realizacji projektów innowacyjnych - 21.02.2012 r. pobierz plik (514kB)

Załączniki od 1 do 18 do Zasad realizacji projektu innowacyjnego Priorytetu II POKL z 21.02.2012 pobierz plik (533kB)

Zasady realizacji projektów innowacyjnych pobierz plik (491kB)

74/150/485/, ID=23901
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2011-11-08 13:10:57
Aktualizowany: 2014-05-22 10:46:59
Ilość odsłon: 31370
drukuj