PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Ewaluacja ex-ante Wytycznych dla Projektodawców w ramach konkursu "Rozwiązania jutra w HR"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach prac nad konkursem „Rozwiązania jutra w HR” we współpracy z niezależną firmą badawczą przeprowadziła ewaluację ex-ante Wytycznych dla Projektodawców.

Celem badania była ocena założeń formalnych konkursu „Rozwiązania jutra w HR”. Oceniony został język dokumentów, oraz sposób jego rozumienia przez Respondentów. Finalnie oceniona została również jakość projektów generowanych na podstawie projektu dokumentacji konkursowej.

Generalny cel badania ewaluacyjnego został zrealizowany poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

 • Określenie, jak dokumentacja konkursowa jest rozumiana przez Respondentów.
 • Określenie, jak oceniane są założenia konkursowe.
 • Wskazanie elementów problemowych w procesie „realizacji” założeń konkursowych.
 • Określenie jakości projektów generowanych na podstawie istniejącej dokumentacji.
 • Rozpoznanie jakie zmiany należy wprowadzić w dokumentacji konkursowej, by uzyskać projekty o wysokiej jakości.

Odpowiedź na szczegółowe pytania pomogła w realizacji generalnego celu badania:

 • Czy opis konkursu i jego zasady są przejrzyste i zrozumiałe?
 • Jak zasady konkursu oceniane są przez badanych?
 • Które elementy dokumentacji konkursowej są najtrudniejsze dla potencjalnych wnioskodawców i dlaczego?
 • Czy pracownicy działów HR średnich oraz dużych form radzą sobie w tworzeniu projektów na podstawie dokumentacji konkursowej?
 • Na jakiego typu problemy napotykają?
 • W jaki sposób można zapobiec problemom z interpretacją i rozumieniem dokumentacji konkursowej?
 • Które elementy wniosku są najtrudniejsze i dlaczego?
 • Czy dokumentacja konkursu pozwala uzyskać pomysły wysokiej jakości w obszarze 50+, zarządzania wiedzą i zarządzania zmianą?

Badanie było realizowane w czterech głównych krokach:

Krok pierwszy składał się z dwóch etapów:

 • Rekrutacja uczestników badania;
 • Warsztat z uczestnikami badania, podczas którego dokonana została wstępna ocena dokumentacji konkursowej, Respondenci zostali podzieleni na sześć zespołów roboczych oraz rozlosowane zostały fikcyjne Case studies dla każdego z 6 zespołów.

Krok drugi to zasadnicza część procesu badawczego. Respondenci w ramach zespołów roboczych rozpoczęli pracę nad projektami. Cała praca odbywała się na specjalnie stworzonej platformie internetowej, do której oprócz Respondentów i firmy badawczej dostęp mieli wybrani pracownicy PARP.

Krok trzeci to końcowy etap procesu badawczego. Składał się z następujących etapów:

 • Prezentacja projektów przez zespoły robocze;
 • Ocena ekspercka projektów opracowanych na podstawie Case studies;
 • Zogniskowany wywiad grupowy z Respondentami.

Krok czwarty to przedstawienie raportu końcowego wraz z rekomendacjami dla Zamawiającego.

 

Zalecenia płynące z badania zostały sformułowane w postaci tabeli rekomendacji pobierz plik (248kB)

 

stopka PO KL

74/150/485/, ID=23846
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2011-11-03 11:13:05
Aktualizowany: 2011-11-03 11:16:20
Ilość odsłon: 12386
drukuj