PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Dokumentacja konkursowa - "Rozwiązania jutra w HR"

 

DOKUMENTY PODSTAWOWE

 

Wytyczne konkursowe - 07.03.2012 pobierz plik [1 136kB]

 

ZAŁĄCZNIKI DO WYTYCZNYCH

Załącznik 1.    Minimalny zakres umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pobierz plik (262kB)
Załącznik 2.    Krok po kroku. Poradnik wypełniania wniosku o dofinansowanie – „Rozwiązania Jutra w HR” pobierz plik (4 699kB)
Załącznik 3.    Lista sprawdzająca kryteria formalne do samodzielnego wykorzystania oraz karta oceny formalnej pobierz plik (329kB)
Załącznik 4.    Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie pobierz plik (282kB)
Załącznik 5.    Wzór tabeli protestu pobierz plik (102kB)
Załącznik 6.    Życiorys kierownika projektu pobierz plik (4 402kB)
Załącznik 7.    Oświadczenie projektodawcy/partnera o niespełnianiu przesłanek, wykluczających z ubiegania się o wsparcie pobierz plik (4 405kB)
Załącznik 8.    Oświadczenie o niewprowadzaniu we wniosku zmian nieuzgodnionych z PARP pobierz plik (99kB)
Załącznik 9.    Oświadczenie o sprzęcie pobierz plik (101kB)
Załącznik 10.    Wzór umowy o dofinansowanie projektu pobierz plik (446kB)
Załącznik 11.    Wzór minimalnego zakresu listu intencyjnego pobierz plik (257kB)
Załącznik 12.    Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej pobierz plik (1 000kB)
Załącznik 13.    Lista sprawdzająca do umowy o współpracy ponadnarodowej pobierz plik (110kB)

DOKUMENTY DOTYCZĄCE UMOWY O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

Wzór umowy o dofinansowanie projektu pobierz plik (446kB)
Załącznik 2 - Harmonogram płatności pobierz plik (36kB)
Załącznik 3 - Metodologia wyliczania sankcji umownej pobierz plik (41kB)
Załącznik 4 - Wzór weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej pobierz plik (119kB)
Załącznik 5 - Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych pobierz plik (75kB)
Załącznik 6 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania pobierz plik (140kB)
Załącznik 7 - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych pobierz plik (75kB)
Załącznik 8 - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych pobierz plik (74kB)
Załącznik 9 - Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT pobierz plik (72kB)
Załącznik 10 - Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych pobierz plik (280kB)
Załącznik 11 - Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych za naruszenie zasady konkurencyjności pobierz plik (91kB)

74/150/485/515/, ID=23900
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.pl



Formularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2011-11-08 12:27:54
Aktualizowany: 2012-03-07 16:52:38
Ilość odsłon: 22030
drukuj