PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

"HeRosi organizacji" - wsparcie dla kadry zarządzającej i działów HR

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 9 października br. ogłosiła konkurs „HeRosi organizacji” (konkurs A1 w Planie Działania na 2012 rok).

Konkurs jest odpowiedzią na wyzwania współczesnych firm, które poszukują nowych obszarów przewagi konkurencyjnej, nie tylko technologicznej czy procesowej, ale przede wszystkim w zakresie metod zarządzania ludźmi, a jego celem jest wzrost wykorzystania narzędzi HR-owych w realizacji celów biznesowych firmy.

Będzie on realizowany w formule projektów zamkniętych, skierowanych do konkretnych przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które mają spisaną strategię rozwoju działalności. Konkurs „HeRosi organizacji” oferuje wsparcie dla kadry zarządzającej podnoszące umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania przedsiębiorstwem oraz dla osób zatrudnionych do obsługi zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach z sektora MMŚP. W ramach projektu firma może uzyskać dofinansowanie na rozwój umiejętności:

  • biznesowych: innowacja, analiza zysków i strat, sprzedaż;
  • analitycznych: zarządzanie projektami, tworzenie i użycie metryki, analiza i rozumienie danych;   
  • interpersonalnych: przywództwo, przekonywanie, coaching, negocjacje, konsultacje, prezentacje;
  • zarządzania zasobami ludzkimi;
  • zarządzania przedsiębiorstwem.

Rezultatem wspólnej pracy kadry zarządzającej i działów HR w ramach dofinansowanego projektu będzie opracowanie i przyjęcie do realizacji strategii zarządzania zasobami ludzkimi, o ile przedsiębiorca korzystający ze wsparcia jej nie posiada. Jeśli taka strategia jest już przez przedsiębiorcę realizowana, rezultatem projektu może być jej aktualizacja.

Konkurs zakłada możliwość realizacji projektów w partnerstwie z innymi podmiotami. Partnerstwo można zawiązać maksymalnie z 4 podmiotami (projektodawca + 4 partnerów). Przy czym co najmniej jeden z przedsiębiorców korzystających ze wsparcia musi występować w projekcie jako projektodawca lub jego partner. 

Całkowity budżet przeznaczony na konkurs to 217 mln PLN. Minimalna wartość projektu wynosi 50 tys. PLN, zaś maksymalna nie może przekraczać 5 mln PLN. Projekt może trwać maksymalnie 22 miesiące.

 

stopka PO KL

74/150/568/, ID=27683
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-06-22 16:10:16
Aktualizowany: 2012-10-22 09:33:09
Ilość odsłon: 116735
drukuj