PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj


utworzony: 2006-11-15 17:18:08

Poniżej prezentujemy informacje o targach i konferencjach, które PARP poleca uwadze osób zainteresowanych różnymi formami wsparcia przedsiębiorców.

74/107/, ID=274
utworzony: 2006-11-15 16:44:59

Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw - to coroczne przedsięwzięcie organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) od 2000 roku. Celem tej imprezy, która od lat cieszy się dużą popularnością wśród przedsiębiorców, jest umożliwienie bezpośredniego kontaktu małym średnim przedsiębiorcom z instytucjami wdrażającymi programy unijne. XV edycja Forum MSP odbędzie się 8-9 czerwca 2015 r.

Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2015 (link)

Kontakt: Departament Komunikacji Zewnętrznej - tel. (22) 432-71-45

 


 

74/107/633/654/, ID=272
utworzony: 2007-04-16 11:27:37

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości obejmuje patronatem przedsięwzięcia o tematyce związanej z zakresem działań PARP.

W celu uzyskania patronatu należy:

  • uzasadnić związek planowanej imprezy z zakresem działań i kompetencji PARP,
  • określić zakres przedsięwzięcia (międzynarodowe, ogólnopolskie, regionalne itp.)
  • opisać krótko działalność organizatora,
  • przedstawić program przedsięwzięcia (tematyka, miejsce, uczestnicy, czas trwania imprezy),
  • określić grupę docelową/odbiorców przedsięwzięcia oraz przewidywaną liczbę uczestników,
  • poinformować o kwestiach finansowych przedsięwzięcia (kosztach uczestnictwa, dofinansowania imprezy, sponsorach itp.)

W celu ułatwienia przygotowania w/w informacji prosimy skorzystać z  Formularza Zgłoszeniowego o objęcie przedsięwzięcia patronatem przez PARP.

Prośbę o patronat organizator powinien złożyć najpóźniej 3 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia.

Zgłoszenia należy przesyłać obowiązkowo w formie papierowej na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Departament Komunikacji Zewnętrznej
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

Kwestia przyznania patronatu rozważana jest wyłącznie na pisemną prośbę organizatora przedsięwzięcia.

Organizator, który otrzymał patronat PARP, ma prawo do wykorzystania logo PARP w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących przedsięwzięcia (w tym podczas imprezy). Wszystkie materiały, w których wykorzystane zostaje logo PARP podlegają akceptacji Agencji.


Pobierz plik:
Logotypy PARP

PARP oferuje organizatorom imprez objętych patronatem następujące formy promocji:

  • zamieszczenia informacji o przedsięwzięciu w serwisie internetowym PARP, w dziale: Wydarzenia/Patronaty PARP;
  • zamieszczenia odnośnika strony internetowej organizatora przedsięwzięcia, na której znajdują się informacje dotyczące wydarzenia lub do strony internetowej przedsięwzięcia;
  • rozesłania drogą elektroniczną przez PARP, informacji o organizowanym przedsięwzięciu do ośrodków KSU, RIF;
  • uzyskania materiałów informacyjnych o PARP i programach realizowanych przez PARP w wersji elektronicznej oraz bezpłatnych materiałów informacyjnych PARP w zależności od ich dostępności;

UWAGA! Udział w wydarzeniu przedstawiciela PARP i wygłoszenie prelekcji o aktualnie realizowanych i dostępnych programach oraz /lub na temat zbieżny z tematyką imprezy jest przedmiotem odrębnych ustaleń.

Informacje o przedsięwzięciach (konferencjach, seminariach, szkoleniach, targach itp.), które PARP objął patronatem.

Patronaty udzielone przez PARP (link)

74/107/633/659/, ID=765
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj