PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Dokumentacja do poddziałania 2.1.2

DOKUMENTY PODSTAWOWE

Wytyczne dla Projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pobierz plik [607kB]

 

ZAŁĄCZNIKI DO WYTYCZNYCH

Załącznik 1 Wzór tabeli protestu pobierz plik [100kB]

Załącznik 2 Lista sprawdzająca kryteria formalne pobierz plik [362kB]

Załącznik 3 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie pobierz plik [243kB]

Załącznik 4 Życiorys kierownika projektu pobierz plik [4 372kB]

Załącznik 5 Oświadczenie o sprzęcie pobierz plik [100kB]

Załącznik 6 Ramowy program szkolenia pobierz plik [110kB]

Załącznik 7 Wzór umowy partnerstwa na rzecz realizacji projektu pobierz plik [254kB]

Załącznik 8 Wzór umowy pobierz plik [322kB]

Załącznik 9 Oświadczenie o niespełnieniu  przesłanek wykluczających pobierz plik [4 363kB]

Załącznik 10 Oświadczenie o niewprowadzaniu zmian we wniosku pobierz plik [98kB]

Załącznik 11  Wzór minimalnego zakresu listu intencyjnego pobierz plik [242kB]

Załącznik 12 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej pobierz plik [1 444kB]

Załącznik 13 Lista sprawdzająca do umowy ponadnar. pobierz plik [125kB]

Załącznik 14 Wzór wniosku o dofin. Projektu pobierz plik [1 553kB]

DOKUMENTY DOTYCZĄCE UMOWY O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU (Do załącznika 8)

Załącznik nr 2: Harmonogram płatności pobierz plik [36kB]

Załącznik nr 3: Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku od towarów i usług pobierz plik [72kB]

Załącznik nr 4: Wzór weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej pobierz plik [120kB]

Załącznik nr 5: Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych pobierz plik [76kB]

Załącznik nr 6: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania pobierz plik [142kB]

Załącznik nr 7: Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych pobierz plik [75kB]

Załącznik nr 8: Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych pobierz plik [74kB]

Załącznik nr 9: Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych Związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE pobierz plik [284kB]

Załącznik nr 10: Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych za naruszenie zasady konkurencyjności dla wydatków współfinansowanych z EFS pobierz plik [91kB]

 

stopka PO KL

74/150/220/471/, ID=21359
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2011-05-13 14:08:03
Aktualizowany: 2011-05-31 11:55:19
Ilość odsłon: 13775
drukuj