PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Bezpłatna pomoc informacyjna

Osoby zainteresowane informacjami na temat możliwości uzyskania dofinansowania oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej mogą zgłosić się do różnych miejsc gdzie podstawowe informacje udzielane są bezpłatnie. W tym dziale można znaleźć adresy do takich punktów. 

Regionalne Instytucje Finansujące (RIF)

Regionalne Instytucje Finansujące (RIF) są regionalnym partnerem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości współpracującym przy wdrażaniu polityki "sektorowej" adresowanej do MSP w regionie, pełnią one jednocześnie analogiczną rolę wobec samorządowych władz regionalnych wdrażających strategie rozwoju regionu w obszarze dotyczącym MSP. Są łącznikiem, który w sposób spójny stosuje odpowiednie i skoordynowane instrumenty na poziomach regionalnym i krajowym.

Punkty Konsultacyjne  

Punkty Konsultacyjne prowadzone przez podmioty zarejestrowane w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw tworzą ogólnopolską sieć liczącą 99 PK, świadczących bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą z zakresu szeroko rozumianego rozwoju przedsiębiorczości oraz dostępnych form wsparcia dla przedsiebiorców. Działalność PK finansowana jest w ramach projektu systemowego PARP finansowanego z Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Lokalizacje Krajowego Systemu Usług
dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Podmioty zarejestrowane w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw świadczą na rzecz mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz podmiotów podejmujących działalność gospodarczą usługi doradcze, informacyjne, szkoleniowe i finansowe.

Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego
ROEFS

Regionalne Ośrodki EFS są odpowiedzialne za szkolenia skierowane do projektodawców Europejskiego Funduszu Społecznego, świadczą usługi doradcze z zakresu aplikowania o środki EFS oraz usługi informacyjne. Sieć Regionalnych Ośrodków EFS nadzorowana jest przez Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w PARP, który zapewnia realizację usług o jednolitym standardzie oraz koordynację prowadzonych działań.

 

Punkt informacyjny PARP udziela informacji o programach pomocowych realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

 

74/87/, ID=333
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2007-01-23 15:42:02
Aktualizowany: 2009-03-03 15:57:26
Ilość odsłon: 49047
drukuj