PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Dokumentacja II edycji konkursu na wybór Wykonawców mających przetestować i wdrożyć usługę pilotażową - doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 2.2 „Wsparcie systemu dla adaptacyjności kadr"
Poddziałanie 2.2.1. „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające
rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności".

Projekt Systemowy PARP

„Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci”

Zadanie 6

„Testowanie realizacji nowych usług”

Usługa pilotażowa nr 1

„Testowanie i wdrożenie usługi pilotażowej – doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw”

Dokumenty podstawowe

Wytyczne dla Wnioskodawców pobierz plik (322kB)

Regulamin oceny wniosków o udzielenie wsparcia pobierz plik (289kB)

 

Wniosek o udzielenie wsparcia

Wniosek o udzielenie wsparcia na realizację Projektu (wzór) pobierz plik (433kB)

Instrukcja wypełnienia wniosku o udzielenie wsparcia na realizację Projektu pobierz plik (187kB)

Korekta Instrukcji wypełnienia wniosku o udzielenie wsparcia na realizację Projektu pobierz plik (113kB)

Załącznik nr 2 do wniosku – Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnianiu standardu oraz posiadaniu odpowiedniego potencjału organizacyjnego, technicznego i ekonomicznego/ lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzającego rejestrację podmiotu w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (wzór) pobierz plik (270kB)

Załącznik nr 5 do wniosku – Życiorysy specjalistów pobierz plik (265kB)

 

Dokumenty dotyczące umowy o udzielenie wsparcia

Umowa o udzielenie wsparcia (wzór) pobierz plik (332kB)

Załącznik nr 2 do umowy – Standard usługi doradczej w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw pobierz plik (226kB)

Załącznik nr 3 do umowy – Wzór wniosku o płatność pobierz plik (179kB)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność pobierz plik (161kB)

Wzór zestawienia dokumentów księgowych potwierdzających poniesione wydatki pobierz plik (239kB)

Wzór Raportu dotyczącego klientów (przedsiębiorców) objętych testem usług optymalizacji kosztów w okresie rozliczeniowym pobierz plik (237kB)

Załącznik nr 4 do umowy – Wzór weksla in blanco pobierz plik (9kB)

Załącznik nr 5 do umowy – Wzór deklaracji wekslowej pobierz plik (32kB)

Załącznik nr 7 do wniosku o płatność – Wzór harmonogramu płatności pobierz plik (250kB)

 

 

74/150/224/334/391/, ID=18665
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-12-16 15:15:17
Aktualizowany: 2010-12-29 16:40:30
Ilość odsłon: 9110
drukuj