PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Dokumentacja II edycji konkursu na wybór Wykonawców mających przetestować i wdrożyć usługę pilotażową w zakresie ochrony środowiska

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 2.2 „Wsparcie systemu dla adaptacyjności kadr"
Poddziałanie 2.2.1. „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające
rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności".

Projekt Systemowy PARP

„Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci”

Zadanie 6

„Testowanie realizacji nowych usług”

Usługa pilotażowa nr 2

„Testowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie ochrony środowiska” – edycja II

Dokumenty podstawowe

Wytyczne dla Wnioskodawców pobierz plik (236kB)

Regulamin oceny wniosków o udzielenie wsparcia pobierz plik (326kB)

 Wniosek o udzielenie wsparcia

Wniosek o udzielenie wsparcia na realizację Projektu (wzór) pobierz plik (491kB)

Instrukcja wypełnienia wniosku o udzielenie wsparcia na realizację Projektu pobierz plik (196kB)

Załącznik nr 5 do wniosku – Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnianiu standardu oraz posiadaniu odpowiedniego potencjału organizacyjnego, technicznego i ekonomicznego/ lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzającego rejestrację podmiotu w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (wzór) pobierz plik (277kB)

Dokumenty dotyczące umowy o udzielenie wsparcia

Wzór umowy o udzielenie wsparcia pobierz plik (335kB)

Załącznik nr 2 do umowy – Standard usługi pilotażowej w zakresie ochrony środowiska pobierz plik (238kB)

Załącznik nr 3 do umowy – Wzór wniosku o płatność pobierz plik (192kB)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność pobierz plik (161kB)

Wzór zestawienia dokumentów księgowych potwierdzających poniesione wydatki pobierz plik (25kB)

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT pobierz plik (26kB)

Załącznik nr 4 do umowy – Wzór weksla in blanco pobierz plik (9kB)

Załącznik nr 5 do umowy – Wzór deklaracji wekslowej pobierz plik (33kB)

Załącznik nr 6 do wniosku o płatność – Wzór harmonogramu płatności pobierz plik (35kB)

Załącznik nr 8 do umowy - Minimalny zakres umowy szkoleniowej pobierz plik (66kB)

Załącznik nr 9 do umowy - Wzór oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, wraz z zakresem informacji o wszystkich uczestnikach pobierz plik (132kB)

74/150/224/418/450/, ID=22990
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2011-09-08 14:45:59
Aktualizowany: 2011-09-21 16:04:18
Ilość odsłon: 6963
drukuj