PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  15
1 | 2  >  

utworzony: 2012-12-18 15:34:05

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach III edycji konkursu Fundusz Grantów na Inicjatywy, finansowanego ze środków projektu systemowego „Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości – Fundusz Grantów na Inicjatywy” - poddziałanie 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” PO KL, zawartych zostało 12 umów o udzielenie wsparcia na łączną kwotę 11.450.386,76 zł.

74/150/224/335/338/, ID=30394
utworzony: 2012-11-30 16:26:37

Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczości ogłasza, po zakończeniu procedury odwoławczej, ostateczną listę rankingową wniosków rekomendowanych do udzielenia wsparcia w ramach III edycji konkursu Fundusz Grantów na Inicjatywy, finansowanego ze środków projektu systemowego „Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości – Fundusz Grantów na Inicjatywy” - Poddziałania 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” PO KL.

74/150/224/335/338/, ID=30122
utworzony: 2012-09-21 16:40:58

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że 20 września 2012 r. została zakończona ocena merytoryczna złożonych wniosków o udzielenie wsparcia w ramach projektu systemowego „Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości – Fundusz Grantów na Inicjatywy” w ramach Poddziałania 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” PO KL.

 

74/150/224/335/338/, ID=28733
utworzony: 2012-07-31 14:04:41

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że 20 lipca 2012 r. zakończył się nabór wniosków o udzielenie wsparcia III edycji konkursu, realizowanego w ramach  projektu systemowego „Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości – Fundusz Grantów na Inicjatywy”, poddziałanie 2.2.1 PO KL.

74/150/224/335/338/, ID=28217
utworzony: 2012-07-18 16:02:17

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

informuje, że z przyczyn niezależnych od PARP (problemy techniczne platformy ePUAP) termin składania wniosków do III edycji konkursu Fundusz Grantów na Inicjatywy zostaje wydłużony do 20 lipca br., godz. 16:30. 

74/150/224/335/338/, ID=28058
utworzony: 2012-06-26 13:13:30

W związku z trwającym naborem do III edycji konkursu Fundusz Grantów na Inicjatywy realizowanego w ramach projektu systemowego w Poddziałaniu 2.2.1 POKL, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma przyjemność zaprosić do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 4 lipca br. w godzinach 11.00 – 16.00 w siedzibie PARP w sali 031 Atrium w budynku firmy Elektrim przy ul. Pańskiej 77/79 w Warszawie.

74/150/224/335/338/, ID=27709
utworzony: 2011-08-12 15:11:21

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zakończona została procedura podpisywania umów o udzielenie wsparcia w ramach II edycji konkursu FGI, finansowanego ze środków projektu systemowego „Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze  i wspierające rozwój przedsiębiorczości – Fundusz Grantów na Inicjatywy”, Poddziałanie 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” PO KL.

74/150/224/335/338/, ID=22619
utworzony: 2011-04-22 09:30:23

Lista rankingowa - II edycja konkursu Fundusz Grantów na Inicjatywy 18 kwietnia br. została zakończona ocena merytoryczna złożonych wniosków o udzielenie wsparcia w ramach projektu systemowego „Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze  i wspierające rozwój przedsiębiorczości – Fundusz Grantów na Inicjatywy”, Poddziałanie 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” PO KL.

74/150/224/335/338/, ID=20885
utworzony: 2011-02-23 09:56:26

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że 21 lutego 2011 r. zakończył się nabór wniosków o udzielenie wsparcia II edycji konkursu, realizowanego w ramach  projektu systemowego „Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości – Fundusz Grantów na Inicjatywy”, poddziałanie 2.2.1 PO KL.

74/150/224/335/338/, ID=19948
utworzony: 2011-02-02 16:16:15

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dokumentacji do II edycji konkursu w ramach Funduszu Grantów na Inicjatywy (działanie 2.2.1 POKL) wprowadzone zostały zmiany w dokumentacji.

74/150/224/335/338/, ID=19561
1 | 2  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj