PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
drukuj

Portale PARP - Specjalne

 POIG

poig.parp.gov.pl


Portal poświęcony tematyce Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Kluczową rolą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz konkurencyjności polskiej gospodarki. W ramach PO IG dotowane będą projekty innowacyjne w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym.
 PO KL

pokl.parp.gov.pl


Portal zawierajacy tematykę Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Działania realizowane w ramach PO KL koncentrują się na obszarach dotyczących m.in.: zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej, ułatwienia w dostosowaniu się pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce, a także zagadnieniach związanych z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budowy sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz promocji zdrowia.
 PO RPW

porpw.parp.gov.pl


Portal dotyczący tematyki Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Celem Programu PO RPW jest „Przyspieszenie tempa rozwoju społeczno- gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju”. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację sześciu celów szczegółowych.
 ISR

www.isr.parp.gov.pl


Na portalu Instrumentu Szybkiego Reagowania (ISR), znajdują się informacje, w jaki sposób firma może uzyskać pomoc w sytuacji spowolnienia gospodarczego. Pomoc polega na identyfikacji zagrożeń, opracowaniu diagnozy zastanego stanu, kompleksowej analizie prowadzącej do stworzenia Planu Rozwoju oraz wdrożeniu i realizacji działań przewidzianych w Planie Rozwoju. Na portalu znajdują się również informacje o terminach naboru do usługi oraz wyniki badań z monitoringu gospodarki i zachodzących zmian.
 PPP

ppp.parp.gov.pl


Strona Partnerstwo Publiczno-Prywatne stanowi źródło wiedzy na temat obowiązujących dla tej formuły regulacji prawnych oraz źródło informacji o polskich dobrych praktykach w tym obszarze. Poza funkcją informacyjną strona pełni również funkcję rekrutacyjną – za jej pośrednictwem można zgłaszać uczestnictwo w seminariach regionalnych poświęconych zagadnieniom partnerstwa publiczno-prywatnego. 
74/402/, ID=16448
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-07-02 11:57:11
Aktualizowany: 2012-01-03 12:25:09
Ilość odsłon: 22699
drukuj