PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
drukuj

Portale PARP - Kapitał Ludzki

Akademia PARP

www.akademiaparp.gov.pl


Akademia PARP to portal edukacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw umożliwiający dostęp do bezpłatnych szkoleń internetowych. Celem portalu jest upowszechnienie dostępu do zdalnej edukacji (e-learningu) wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób planujących własną działalność gospodarczą.
 Telepraca

www.telepraca.gov.pl


Portal jest źródłem wiedzy na temat zdalnej formy zatrudnienia jaką jest TELEPRACA. Można na niej znaleźć informacje dotyczące szkoleń oraz doradztwa realizowanych w ramach projektu „Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorstw Telepraca II”, informacje dot. tzw. pigułek wiedzy - czyli multimedialnych szkoleń e-learningowych, aspektów prawnych i wiele innych przydatnych informacji związanych z Telepracą.  
 Inwestycja w kadry

www.inwestycjawkadry.pl


Portal zapewnia bezpłatny i szybki dostęp do aktualnej oferty szkoleń i studiów podyplomowych dla pracowników polskich przedsiębiorstw. Portal zawiera kilkanaście tysięcy ofert szkoleniowych dofinansowywanych ze środków EFS oraz komercyjnych, które są na bieżąco aktualizowane.  Portal to nie tylko wyszukiwarka szkoleń i studiów, ale także miejsce wymiany opinii i ocen nt. różnych form kształcenia.
 Bilans kapitału ludzkiego

www.bkl.parp.gov.pl


Na stronie znajdują się wyniki cyklicznych badań na temat poszukiwanych przez pracodawców kompetencji pracowników. Portal umożliwia samodzielną analizę danych zarówno w podziale regionalnym jak również w skali całego kraju. Udostępnione raporty z analizy danych będą odpowiadały na pytania o kompetencje osób pracujących, o kwalifikacje absolwentów szkół średnich i uczelni, a także osób bezrobotnych w kontekście potrzeb przedsiębiorców.
 planowanie strategiczne

biznesdlaedukacji.parp.gov.pl


Na stronie znajdują się szczegółowe informacje na temat działań realizowanych w projekcie systemowym PARP „Biznes dla edukacji”, prezentowane są opinie ekspertów HR oraz analizowane wyniki badań z obszaru rynku pracy, szczególnie w kontekście niedopasowania kompetencyjnego pracowników do potrzeb pracodawców. Portal dostarcza także wskazówek, jak stworzyć program edukacyjny odpowiadający na konkretne potrzeby firmy.
74/402/, ID=16444
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-07-02 11:18:11
Aktualizowany: 2014-04-15 11:52:31
Ilość odsłon: 23813
drukuj